Fryslân: Tsjerkepaad en meer

 

   

Zo’n 250 kerken in Friesland zijn deze zomer op zaterdag geopend om te bezichtigen. Ze doen mee met de open kerk – activiteit, die  van 3 juli tot 11 september wordt gehouden. Wie een tocht maakt langs diverse kerken, krijgt een beeld van de rijke historie van het christendom in Friesland. Dit pad, het Tsjerkepaad, wordt medegeorganiseerd door de Friese raad van kerken.De raad uit Friesland beschrijft het succes van dit initiatief in haar jaarverslag over 2009. Openstelling van kerken is niet het enige dat kerken in Friesland organiseerden. Er vonden ontmoetingen plaats en de verschillende werkgroepen waren actief. Er is veel te doen dus.

 

 Maar er is ook een ander geluid hoorbaar. De voorzitter van de raad, dhr. ds. Veenboer schrijft over de toekomst van ‘zijn’ raad. Hij merkt op dat oecumene minder lijkt te leven. Samenwerking is mogelijk en wordt waar nodig enthousiast beoefend. Maar verschillen en tegenstellingen zijn er ook. Daarom lukt het niet altijd de eenheid ‘ten volle te realiseren’. De levendigheid van de oecumene is niet meer zo goed te merken aan veel activiteiten of massale bijeenkomsten.

Toch klinkt er, het jaar overziend, geen teleurstellende toon. Integendeel. De intensiteit die mensen hebben ervaren bij verschillende ontmoetingen is juist hoopvol. Binnen en buiten de kerkelijke en oecumenische banden blijkt er genoeg te delen. Aan idealen én aan zorg. Dit laatste komt tot uiting in de verbondenheid tussen kerkelijke ambtsdragers en organisaties in hun strijd tegen plaatselijke en individuele armoede.

Een heel andere vorm van enthousiasme komt naar voren in het verslag over Omrop Fryslân. Ook de kerken leveren hun bijdrage aan deze best bekeken regionale radio- en tv-zender. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de zondagmorgen. De kerk laat haar stem op deze manier horen. Juist door middel van media die voor het oprapen liggen.

Het jaarverslag 2009 van de Raad van Kerken in Friesland werd in de afgelopen maand .