Verkenning VPE en Raad

Een delegatie van de Raad van Kerken heeft onlangs een verkennend gesprek gevoerd met een deel van het algemeen bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). De bijeenkomst vond plaats in een kerkgebouw in De Bilt.

Het moderamen van de Raad van Kerken voert gesprekken met diverse kerken. Aanleiding vormt een brief uitgegaan van de Raad met de huidige statuten en de vraag of het zinvol is te kijken of de samenwerking tussen Raad, kerken en groepen van kerken verder verbeterd kan worden.

De VPE en de Raad van Kerken kennen elkaar uit onder meer het Beraad van Kerken. Ze ontmoeten elkaar daar één maal per jaar. De twee organisaties werken ook samen in de groep van In Vrijheid Verbonden, een interreligieus platform. Diverse pinkster- en evangeliegemeenten doen op plaatselijk niveau met de raad van kerken. En in de week van gebed en andere activiteiten komen oecumenische christenen en evangelische christenen elkaar tegen. De Raad heeft de VPE verder uitgenodigd om mee te spreken over de formulering van de doop(v)erkenning, een thema van de Raad waarin gekeken wordt of kerken tot verdere afstemming kunnen komen over de betekenis van de doop.

De vergadering had een open en verkennend karakter. Afgesproken is om te onderzoeken of de kennismaking op meer fronten een vervolg kan krijgen. Het was de eerste keer dat de ontmoeting zo breed was opgezet.

Foto: Groep van afgevaardigden die elkaar afgelopen donderdag heeft gesproken.