Religies stemmen

 

Met dit samen stemmen willen we aangeven dat we vertrouwen hebben in de democratie en in elkaar. We gunnen iedere religie de ruimte en de mogelijkheden die we ook voor onszelf claimen. We zijn bereid tijd te nemen voor de ander en geduld op te brengen om elkaar recht te doen.

Dat kwam naar voren bij het stemmen van leiders en bestuurders van religies in Utrecht op 9 juni. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse grote religies in de wereld: rabbijn Raphael Evers, rabbijn Menno ten Brink, pr. Joop Albers, ds. Arjan Plaisier, imam Mohammed Tahier Wagid Hosain, imam K. el Bakkali, Rinus Laban, Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh. Daarnaast waren er medewerkers vanuit diverse godsdiensten.

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht reikte zelf de stembiljetten uit aan de godsdienstige leiders en bestuurders. Hij zag er op toe dat de stemmers gebruik maakten van verschillende stemhokjes. Zij deden dat nadat ze eerst gezamenlijk op de foto waren gegaan.


Naast de landelijke leiders en bestuurders waren er leiders en bestuurders van locale gemeenschappen die in hun woonplaats vertegenwoordigers van andere religies opzochten om een zelfde gebaar te maken. Het gaat om plaatsen als Groningen, Assen, Deventer en Rotterdam Delfshaven.

Ds. Klaas van der Kamp bracht voorafgaand aan het gezamenlijk stemmen naar voren dat de religies op verschillende manieren te maken hebben met het publieke domein. ‘Wij denken dat we in het geloof iets te bieden hebben. Aan inschikkelijkheid, respect en vertrouwen, in zaken als onderwijs, zorg om mensen, cultuur. En we gunnen het buitenland een kijkje in onze polderkeuken. En als onze geloofsgenoten in het buitenland naar ons kijken, en ze vragen of dat wel vertrouwd is al die anders gelovigen, dan zeggen we: ‘Ja’.

Foto’s:
Priester Joop Albers (Anglicaanse Kerk en lid Raad van Kerken) voor burgemeester Aleid Wolfsen
Samen stemmen in Utrecht
Nora Asrama (secretaris Caïro-overleg en Contactorgaan Moslims en Overheid) voor de burgemeester
Ds. Arjan Plaisier (Protestantse Kerk en lid Raad van Kerken) voor de burgemeester
Samen stemmen in Assen

Ds. Klaas van der Kamp heeft voorafgaand aan het samen stemmen in het stadhuis van Utrecht de volgende tekst uitgesproken:

We staan gereed om een punt te zetten.
Niet meer dan een stip op een stembiljet.
Het mag ogenschijnlijk geen naam hebben.
En toch geloven we dat het krachtig doorwerkt.
Want de punt die we plaatsen is tegelijk een statement.
Zo’n punt zegt meer dan een heel boek.
We maken een punt van de democratie.
Pas als er een punt gezet wordt, is er sprake van een zin.
Zo geven wij vandaag samen zin aan de combinatie van religie en democratie.

Het is voor ons een keerpunt,
een punt in de tijd.
U hebt met uw komst iets kostbaars gegeven,
tijd.
Het zal bij u wel net zo zijn als bij ons thuis:
De achterban gunt ons afwezigheid,
maar er zijn belangrijke momenten waarop we niet mogen ontbreken.
Vandaag, verkiezingsdag, is een scharniermoment in onze samenleving.
Even tillen we als Atlas mee aan de samenleving met de politici.
We blijven dat doen.  
U hebt er goed aan gedaan ruimte te maken in uw agenda.
En met ons zijn er vele collegae, die een soortgelijk initiatief doorvoeren op andere plaatsen:
Van Rotterdam-Delfshaven tot Groningen,
van Assen tot Deventer.

We drukken drie dingen uit met dit bezoek.
1. We laten zien dat de democratie waardevol is.
Ook al kost het tijd.
We krijgen er veel voor terug.
Democratie genereert begrip.
En rechtvaardigheid.
En zachtmoedigheid.
En verdraagzaamheid.
Democratie tilt je boven jezelf uit.
En laat je ontdekken dat het delen van vreugde de vreugde verdubbelt.
En laat je ervaren dat wie geeft, ontvangt.

2. We laten zien dat de ander waardevol is.
Nederland is een land van louter minderheden.
Meer nog dan met een meerderheid vragen minderheden om communicatie.
En het besef dat je de ander niet mag onthouden, wat je voor jezelf claimt.
We drukken uit met dit gezamenlijk stemmen dat we elkaar die ruimte en vrijheid gunnen.
Dat we geduldig en langdurig willen luisteren.

3. We gunnen de buitenwacht een plaatje waarin we naast elkaar staan.
Vertegenwoordigers van vijf religies,
schouder aan schouder.
We zetten onze geloofsovertuiging ook in om onze samenleving te dienen.
Wij denken dat we in het geloof iets te bieden hebben.
Aan inschikkelijkheid, een respect, aan vertrouwen,
Op allerlei thema’s, zoals onderwijs, zorg om mensen, cultuur.
En we gunnen het buitenland een kijkje in onze polderkeuken.
En als onze geloofsgenoten in het buitenland naar ons kijken,
en ze vragen: ‘Is dat wel vertrouwd met anders gelovigen?’,
dan zeggen we:
‘Ja. Punt’.

Verklaring in Assen:

Het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen heeft gehoor gegeven aan een oproep van landelijke leiders van religieuze organisaties om vandaag gezamenlijk hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Met deze symbolische actie willen zij laten zien dat de godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland een bijdrage leveren aan de democratie.

Een democratie kan alleen optimaal functioneren als de burgers gebruik maken van hun recht om te stemmen. Een democratische samenleving kenmerkt zich door wederzijds respect tussen de burgers en handhaving van voor iedereen geldende rechten en plichten, of het nu gaat om meerderheden of minderheden.

De deelnemende religieuze organisaties beschouwen de democratische rechtstaat als een belangrijke verworvenheid. Ze zijn er van overtuigd dat godsdienst een samenbindende functie moet spelen in de samenleving. De gezamenlijke stemaanwezigheid wil dit onderstrepen en wil tegelijk een signaal zijn voor de eigen achterban in Nederland en in andere landen.

Binnen het Platform werken wij sinds de oprichting in 2007 aan onderlinge ontmoeting en groeiend begrip van ieders eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Wij doen dat met wederzijds respect en met openheid voor de rijkdom van ieders traditie.

In de activiteiten van het Platform proberen wij deze doelstelling uit te dragen naar het geheel van de Asser samenleving.

Werken aan ontmoeting en onderling contact, bevordert de opbouw van een echte en hechte samenleving en versterkt onze democratie.

Deelnemers:
Ds. Bert Altena, protestantse gemeente Assen;
Past. Koos Tolboom, rk-parochie Assen;
Dhr. Mohammed El Mourabit, Islamitische stichting El Muslimiem,
Turkse moskee Mevlana
Mw. Esther Jager – Sahetapy, Moluks Evangelische Kerk
Dhr. J. Dijks, voorzitter Ver. Vrijzinnige Protestanten
Dhr. Bert Molenaar, Nieuw Apostolische Kerk
Dhr. Ruud Kruisink, het Apostolisch Genootschap
Dhr. Nicolaj Romashuk, Armeense Kerk