Groningen en Assen ook

Op diverse plaatsen in Nederland gaan vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties op 9 juni samen naar de stembus. Daarmee krijgt het landelijke initiatief een verder gezicht in plaatsen als onder meer Groningen en Assen.

Het Platform voor Religie & Levensbeschouwing in Groningen zal ’s ochtends in het stadhuis van Groningen een stem uitbrengen. Het platform van levensbeschouwelijke organisaties in Assen heeft een soortgelijk initiatief genomen en gaat met diverse religieuze leiders naar het plaatselijke stemlokaal. Eerder al was bekend dat tien leiders van landelijke religies – te weten joden, christenen, moslims, boeddhisten en hindoeïsten – samen hun stem uitbrengen in het stadhuis van Utrecht.

De vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen willen met hun actie het wederzijds respect laten uitkomen. Tegelijkertijd wordt hiermee het vertrouwen in de democratie uitgesproken. Een democratie kan alleen optimaal functioneren als de burgers gebruik maken van hun recht om te stemmen. Een democratische samenleving kenmerkt zich door wederzijds respect tussen de burgers en handhaving van voor iedereen geldende rechten en plichten, of het nu gaat om meerderheden of minderheden Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen op die manier samen optrekken.