Multiculturele polderviering

Komend Pinksterweekend vindt voor de 40e keer het evenement ‘Opwekking’ plaats in Biddinghuizen. Een populair evenement onder vele kerkbezoekers.

Zaterdag 22 mei wordt er op het terrein een multiculturele viering gehouden. Zoveel mogelijk autochtone en allochtone christenen zullen samen deze viering vorm geven en elkaar ontmoeten. Precies 100 jaar geleden werd de eerste zendingsconferentie in Edinburgh gehouden. Het begin van de oecumenische zendingsbeweging. Een eeuw later en veel culturele veranderingen verder willen we met elkaar vieren en getuigen dat deze beweging nog altijd doorgaat!

Verschillende kerkelijke organisaties hebben samen een viering voorbereid: Een multiculturele viering in de polder. Het thema voor deze viering is ‘Veelkleurig getuigen’. Hoofdspreker is de Ghanese voorganger Tom Marfo uit Amsterdam. Het SKIN koor – een initiatief vanuit de migrantenkerken – zorgt voor de muzikale ondersteuning. Tijdens de viering zullen tv-opnamen worden gemaakt voor het actualiteitenprogramma ‘Door de wereld’ van Andries Knevel bij de EO.

De Raad van Kerken nodigt mensen uit om deze veelkleurige viering mee te maken; nog mooier is het als men als allochtoon en autochtoon samen komt, maar dat hoeft natuurlijk niet. De viering vindt plaats op zaterdag 22 mei, 14. 30u op het conferentieterrein in Biddinghuizen, naast Walibi. De toegang van het terrein is vrij (parkeren waarschijnlijk niet).

Tijdens de hele conferentie is er een groot ontmoetingsplein. In verschillende tenten wordt gepresenteerd welke verschillende culturen de kerk in Nederland rijk is. Ontmoeting is hierbij de belangrijkste doelstelling. Dat kan door met mensen in gesprek te gaan, maar ook door samen te koken en te proeven van elkaars cultuur. Reden genoeg om dit ontmoetingsplein aan te doen!

Beeld

Als we spreken over een interculturele samenleving in de kerk, dan hoort daar ook een beeld bij. Een beeld roept herkenning op, en geeft een gezicht aan mensen. De Raad van Kerken heeft mensen uit verschillende culturen laten interviewen. Verschillende christenen in Nederland. Waar komen ze vandaan? Wat is hun levensbeschouwelijke achtergrond? Hoe brengen zij hun geloof in God vandaag de dag in praktijk? Antwoorden op deze vragen leveren een verhaal op.

In een dubbelportret komen twee jonge vrouwen aan het woord. Hun verhaal krijgt een gezicht. Twee keer een ster aan het woord, twee keer Esther. De een komt uit een gereformeerde kerk op de Utrechtse heuvelrug. ‘Ik ben opgegroeid met openheid. Alles mag worden gevraagd.’ De ander komt uit een Moluks-Nederlands gezin. ‘Het is fijn om het warme gemeenschapsgevoel waarmee ik ben opgegroeid op te kunnen roepen als ik niet in de kerk ben.’ We zien een stukje uit het leven van twee jonge mensen, voor wie de toekomst open ligt. Ze vertellen over wat hen bijzonder aanspreekt in de Bijbel en hoe dit van toepassing is in hun dagelijks werk en studie. Twee jonge gelovigen met verschillende achtergronden, wonend in hetzelfde land. Zo krijgt de ander een gezicht.

De bijzondere veelkleurige samenleving waarin wij leven vraagt om ontmoeting. Om elkaar te leren kennen, elkaars verhalen aan te horen. Om te zien hoe een ander geloof beleeft en om elkaar een gezicht te geven. Dit initiatief vraagt om een vervolg op lokaal niveau. Het filmmateriaal kan hiervoor aanleiding en inspiratie zijn. Een deel van de beelden zal ook worden gebruikt in de interculturele viering van zaterdag. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris, zal op het ontmoetingsplein na afloop verder in gesprek gaan met een enkele geïnterviewde op de dvd. Roel Bosch participeert namens de Raad in de viering.

Foto’s Opwekking:
In 2009 was de temperatuur prettig, maar dorstopwekkend
Niet iedereen kan met de fiets komen