Iona in de stad

De Nederlandse Iona Groep organiseert op zaterdag 12 juni een bijeenkomst in het stadsklooster in Den Haag met als thema ‘Iona in de stad’. Zo wil zij de schijnwerper richten op de tweede regel van de Iona Community: de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Die inzet is vanaf het begin net zo verbonden met de achterstandsbuurten in de grote steden van Schotland als met het idyllische eiland Iona. De Ionagroep is op zoek gegaan naar groepen en projecten in de stad Den Haag waar de problemen van de grote stad niet alleen worden benoemd maar waar men ook probeert er concreet mee aan de slag te gaan. Daarvoor hoefde zij niet ver te zoeken. In het eigen netwerk vond ze een aantal interessante initiatieven. Inmiddels hebben diverse mensen en instellingen hun medewerking toegezegd, zoals Jean-Marie Luemba, een Afrikaanse predikant werkzaam in Den Haag, het straatpastoraat, dat zich richt op dak- en thuislozen en drugsverslaafden, het Multicultureel Ontmoetingscentrum H. Hart in de Schilderswijk, het steunpunt voor Ama’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers), het stadsklooster zelf, een leefgroep van de Broeders van Maastricht die in haar gebouw onderdak biedt aan verschillende kerkelijke en maatschappelijke initiatieven, de Tuin van Geloven.

Tijdens deze bijeenkomst op 12 juni kunnen de deelnemers nader kennis maken met twee van deze initiatieven naar keuze – ter inspiratie en bemoediging. Zo kan concreet gewerkt worden aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Daarna is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting tijdens een maaltijd, die wordt verzorgd door een groep vluchtelingenvrouwen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een viering, waarin de leden van de Nederlandse Iona Groep hun engagement voor een jaar vernieuwen.

Er is een kinderprogramma voor kinderen vanaf vijf jaar. Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor leden van de Nederlandse Iona Groep. Iedereen die geïnteresseerd is in de Iona Comunity of in diaconale projecten in een grote stad, is van harte welkom.

De ontvangst is vanaf 14.00 uur. Om 14.30 verzorgt Jan Maasen, lid van de Iona Communicty de opening. Er zijn vervolgens twee gespreksrondes, een maaltijd en een viering om circa 19.00 uur. De ontmoeting vindt plaats in het stadsklooster: Westeinde 101a.

Deelnemers aan het middagprogramma en/of de maaltijd moeten zich voor 1 juni opgeven bij Jan Maasen en Desirée van der Hijden. Bij voorkeur per email: maasen.vanderhijden@tiscali.nl . Telefoon: 0180 – 615524. Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Graag overmaken naar giro 9350513 t.n.v. Nederlandse Ionagroep in Assen, o.v.v. Columbadag en het aantal volwassenen/kinderen.

Nederlandse Iona Groep

De Nederlandse Iona Groep is een netwerk van mensen die geïnspireerd worden door de Iona Community. Dat is een internationale oecumenische gemeenschap die in 1938 is gesticht door de Schotse predikant George MacLeod. De leden volgen een vijfvoudige leefregel van dagelijks gebed en bijbellezing, inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, rekenschap afleggen van de besteding van tijd en van geld en elkaar regelmatig ontmoeten. De gemeenschap heeft momenteel ruim 260 leden, waarvan de meesten in Groot-Brittannië wonen. Ze behoren tot alle grote christelijke kerkgenootschappen.

In Nederland is de Iona Community vooral bekend geworden door haar liederen en door de mogelijkheid om een week in gemeenschap te leven in een van de centra op het Schotse eiland Iona. Momenteel heeft de Iona Community drie Nederlandse Members en zestien Associates (geassocieerde leden). De Nederlandse Iona Groep is breder van samenstelling en telt ongeveer 150 mensen.

Columbadag

Het lidmaatschap van de Iona Community is tijdelijk. Elk jaar moeten de Members en de Associates hun lidmaatschap vernieuwen. De Associates doen dat op 9 juni, de feestdag van St Columba. Dat is een Ierse heilige die in de zesde eeuw een klooster heeft gesticht op het eiland Iona en vandaar Schotland en Noord-Engeland heeft gekerstend.

De Nederlandse Iona Groep organiseert nu elk jaar op de zaterdag rond 9 juni een bijeenkomst, waarop mensen kunnen kennis maken met een onderdeel van het gedachtegoed van de Iona Community en waarop de leden van de Nederlandse Iona Groep hun persoonlijke betrokkenheid kunnen vernieuwen.

Foto:
Archieffoto van Iona-groep vanaf het Schotse eiland
Stadsklooster in Den Haag