Kerkennacht in Amsterdam

De kerken binnen de Amsterdamse grachtengordel openen op zaterdagavond 22 mei hun deuren voor de eerste kerkennacht in de hoofdstad. Eveline Bergsma presenteerde de brochure waarin het programma is opgenomen tijdens de eerste landelijke ontmoeting van plaatsen waar men een kerkennacht heeft of een kerkennacht overweegt op te zetten.

Een handvol (raden van) kerken was dinsdag 18 mei in Amersfoort bij elkaar gekomen. Naast plaatsen als Rotterdam en Utrecht waar al eerder kerkennachten werden gehouden, waren plaatsen aanwezig als Amsterdam, Amersfoort, Gouda, Den Bosch, Tilburg, Emmen en Westervoort / Duiven. Ds. Bert Kuipers uit Rotterdam zat de ontmoeting voor en liet beeldmateriaal zien van hoe de laatste kerkendag in Rotterdam was verlopen. Tientallen activiteiten kwamen in beeld; van een orgelconcert tot een pastor die met reuze drijvende sloffen een plastische invulling gaf aan het Bijbelverhaal van Jezus die op het water liep.

Rijkdom

In de vergadering ging het vooral om de uitwisseling van ideeën en om het afstemmen van plannen voor de toekomst. Men was het er vanuit de ervaringen in enkele plaatsen al gauw over eens, dat de grootste kostenpost de publiciteit is. ‘Een kerkennacht brengt je spirituele kapitaal in beeld’, vertelde Bert Kuipers. ‘Je laat de rijkdom van de stad zien’, vulde zijn rooms-katholieke collega Rob Lijesen aan, en ook: ‘Zo’n kerkennacht organiseren brengt meer eenheid bij de diverse kerken dan je krijgt door samen een beleidsplan te formuleren’.

Arie Noordermeer uit Utrecht vertelde dat vijftig procent van de bezoekers in Utrecht zelf kerkelijk meelevend is en de kerkennacht gebruikt om eens bij een ander om de hoek te kijken. De andere vijftig procent komt eigenlijk zelden in een kerk en maakt op deze manier kennis met de kerkelijke organisatie. ‘Qua organisatie richt je je vooral op de tweede groep, natuurlijk’.

Concrete afspraken

Uit het aantal bezoekers en de betrokkenheid bleek de belangstelling van diverse plaatsen waar nu nog geen kerkennacht wordt gehouden. ‘We hadden al iets op papier’, zei een van de bezoekers, maar toen we hoorden dat het wereldkampioenschap voetbal dit jaar in juni wordt gehouden hebben we er van afgezien’. ‘Wij hadden dat probleem eerder met het Europees Kampioenschap’, zei Arie Noordermeer, ‘wij hebben het toen opgelost door in de Oranjekerk met een beamer de wedstrijd samen te volgen’.

Er werden ook enkele concrete afspraken gemaakt. Besloten is om volgend jaar in beginsel te mikken op de organisatie van een kerkennacht – waar dat nog open ligt – in het laatste weekend van juni. Verder is afgesproken dat er samen naar fondsen wordt gezocht. En dat men elkaar weer ontmoet op 7 september 2010. Plaatsen die interesse hebben in het thema kunnen overigens die bijeenkomst bijwonen als eerste oriëntatie. Men komt samen bij de landelijke Raad van Kerken in Amersfoort.

Amsterdam

In Amsterdam vindt de eerstvolgende editie van de kerkennacht plaats van 19.00 uur tot 01.00 uur. Met een rondvaartboot die de verbinding legt tussen diverse kerken en een barmhartigheidswandeling langs diverse plaatsen waar hulp geboden wordt zijn twee activiteiten benoemd die ongetwijfeld een typisch Amsterdamse inkleuring krijgen. Diverse kerken en gebouwen zijn geopend, zoals de Keizersgrachtkerk, de Westerkerk, de Tichelkerk, de Nicolaaskerk, de Noorderk, de Oude Lutherse Kerk, De Krijtberg, de Doopsgezinde Kerk, Oudezijds 100, de Covershof en Van Limmikhof. Wie meer wil weten kan surfen naar www.protestantsamsterdam.nl.