Historische ontmoeting

Een historische ontmoeting. Zo noemde drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, de ontmoeting van het moderamen met een afvaardiging van drie protestantse kerken, maandag 31 mei.

De Raad van Kerken heeft de statuten opnieuw verwoord. De tekst is toegestuurd aan diverse kerken met de vraag om nog eens te kijken hoe men zich in de toekomst zou kunnen verhouden tot de Raad. Het moderamen heeft daaraan de uitnodiging toegevoegd om kennismakend het werk toe te lichten. Maandag vond er een verkenning plaats.

Het was overigens niet de eerste keer dat enkele van de partners om de tafel zaten. Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werd opgemerkt dat men eind jaren zestig als kerk ook betrokken was geweest bij de toen in de startblokken staande Raad van Kerken. Maar uiteindelijk hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken toen besloten niet mee te doen met de Raad. Naast de Christelijke Gereformeerde Kerken waren er nu vertegenwoordigers aanwezig van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Inmiddels is de situatie in Nederland en binnen de kerken wel gewijzigd, zo werd vastgesteld, zonder dat er onmiddellijk conclusies werden getrokken voor toekomstige samenwerking. Dat kan ook niet, want de afvaardiging is een verkennergroep die uiteindelijk rapporteert aan de synoden van de diverse kerken. Eén van de  moderamenleden gaf aan het gesprek zeer op prijs te stellen. Ik denk aan de regenboog, zo merkte hij op, die heeft zeven kleuren, dat is een teken van het verbond dat God van ons houdt, nog voordat we lid zijn van een kerk. We zijn wat dat betreft niet tot elkaar veroordeeld, maar we zijn tot elkaar geroepen.

In het gesprek ging het onder meer over constructies waarmee men zich kan aansluiten bij de Raad, hetzij als lid of als associé. Verder ging het over de strekking van de preambule van de statuten. En over de meerwaarde van een lidmaatschap boven toevallige ontmoetingen. De ontmoeting was nuttig, om beelden onderling bij te stellen, zo werd geconcludeerd. Ook stelde men vast dat er plaatselijk al veel contacten zijn.  

Vanuit het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waren aanwezig: ds. Jan Wesselink en ds. Henk Messelink. Vanuit de commissie contacten en samenspreking andere kerken van de Nederlandse Gereformeerde Kerken waren aanwezig: ds. Kor Muller en dhr. Thijs van Dalen. Namens het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken namen aan het gesprek deel; ds. Machiel Oppenhuizen en ds. Willem van ’t Spijker. Van het moderamen waren aanwezig: pr. Joop Albers, mgr. Jan van Burgsteden, drs. Henk van Hout, ds. Klaas van der Kamp, prof. dr. Marius van Leeuwen, ir. Kees Nieuwerth, ds. Arjan Plaisier en mr. Jan-Albert Visscher.

V.l.n.r. ds. Henk Messelink, ds. Jan Wesselink, ds. Kor Muller, dhr. Thijs van Dalen, ds. Willem van ‘t Spijker en ds. Machiel Oppenhuizen.