Geef een gezicht aan elkaar

Vooraf

In de ontmoeting met de ander leren we onszelf kennen. De ander daagt ons uit. En laat ons opnieuw naar onszelf kijken. In hoe onze reflexen zijn. In hoe we ons spiritueel gedragen. In hoe we het leven indrinken. De ander is op die manier een evangelist, die een appel doet op ons. De ander helpt ons onszelf te relativeren en laat ons tegelijk genieten van wie we zijn in onze eigen (sub)cultuur. Soms doet de ander letterlijk een appel op ons om ons tot gastvrijheid te manen. De mate van ontwikkeling van een cultuur kan je afmeten, zei ooit Levinas, aan de mate waarin mensen zich open kunnen stellen voor anderen.

Deze uitgave wil iedereen daartoe uitdagen. Je krijgt zes spirituele biografieën aangereikt. Ze laten zich als drie parallelle verhalen lezen; parallel in de zin dat telkens een allochtone en een autochtone christen uit dezelfde leeftijdsfase en met een soortgelijke kerkelijke achtergrond aan het woord komen. Ze willen je laten zien hoe oude en nieuwe Nederlanders soms verrassend op elkaar lijken, soms ook elkaar origineel kunnen aanvullen. De initiatiefnemers willen daarmee allochtone en autochtone christenen aanmoedigen om iets vaker dan tot nu toe gebruikelijk over de schutting van de eigen identiteit heen te kijken.

Er is een dvd toegevoegd waarop twee extra verhalen zijn opgenomen. Het materiaal leent zich uitstekend als aanmoediging voor individuele personen om het contact te zoeken. Het is ook geschikt om in een groep te bespreken. Tussen de gesprekken door zijn gebeden, gedichten en liedteksten opgenomen die bij het thema passen en eigen associaties kunnen oproepen.

Diverse kerkelijke organisaties hebben deze uitgave gemaakt om invulling te geven aan de ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen. Uiteindelijk kunnen we niet volstaan met het kennisnemen van de teksten uit een boekje, uiteindelijk zullen we elkaar hebben op te zoeken, zodat de ander werkelijk contouren krijgt en we in het gesprek ontdekken dat we zelf dankzij de ander een gezicht krijgen.

Niet gecategoriseerd