Vier en vijf mei

Vele honderden kerken leveren een bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. De Raad van Kerken Amsterdam – om een voorbeeld te noemen in de hoofdstad – houdt een oecumenische herdenking voorafgaand aan de nationale dodenherdenking en de viering van bevrijdingsdag.

De Amsterdamse Raad belegt daartoe een gezamenlijke viering van herdenking en bevrijding voor de kerken in de Oude Kerk op het Oudekerksplein. Deze viering op 4 mei begint om 18.00 uur met een inleiding door David van Huiden, Amsterdammer, bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente. Hij is tevens aanklager in het proces tegen Demjanjuk in München. Hij spreekt over zijn visie op bevrijding. Hierna wordt een gezamenlijke oecumenische vesper gezongen. Vervolgens kunnen de bezoekers naar de Dam voor de landelijke herdenking om 20.00 uur.

De Nederlandse Raad van Kerken verzorgt al jarenlang materiaal dat door plaatsen kan worden gebruikt voor de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei. U vindt daar ook het nodige voor op deze pagina vanuit vorige jaargangen. In 2011 zal er weer nieuw materiaal aan worden toegevoegd, zo is de bedoeling.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In Nederland vinden we vrijheid vanzelfsprekend, maar sinds 1945 is er in de wereld nog geen dag zonder oorlog geweest. In dit lustrumjaar stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de vraag centraal: ‘Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor nodig?’ Dat is ook het centrale thema van de vrijheidstrein die van 31 maart tot 5 mei door het hele land rijdt.

4 mei: Nationale Herdenking

Op 4 mei houdt K. Schippers tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht. Iván Fischer schreef op verzoek van het comité een nieuwe compositie, die op 4 mei in première gaat, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdkoor. Tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam leest de Limburgse scholier Luc Stefelmanns, winnaar van de dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’, direct na de 2 minuten stilte zijn gedicht voor. De toespraak op de Dam wordt dit jaar gehouden door minister-president Balkenende. De Nationale Herdenking wordt bijgewoond door de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

5 mei: Dag van de Vrijheid

Bevrijdingsdag start dit jaar in Limburg. De Vrijheidstrein rijdt van de hoofdstad Maastricht naar Roermond, de plaats van de Start Nationale Viering van de Bevrijding en het Bevrijdingsfestival. Van 12 -18 uur kunt u de vrijheidstrein volgen op tv, want de NOS zend dan uit vanuit de trein en doet verslag van alle festiviteiten in het land. De start is een bijeenkomst voor genodigden. Tijdens de Start staat de 5 mei-lezing centraal. Deze wordt uitgesproken door minister van Staat Wim Kok en gaat over vrijheid wereldwijd.