Nederland armoedevrij

Onder de titel “Nederland armoedevrij!” presenteert de Sociale Alliantie, waar de Raad van Kerken onderdeel van is, een manifest tegen de “armoede in het midden van de samenleving”. De financiële en economische crisis betekent voor steeds meer mensen dat de zekerheid onder hun bestaan aan het wankelen is. De ‘stille armoede’  is in opkomst, waardoor ook de bijbehorende sociale uitsluiting toeneemt. Dat geldt ook voor de ‘werkende armen’, die te weinig verdienen om van rond te kunnen komen.

Juist in deze tijden van crisis roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland. Politieke partijen en maatschappelijke organisaties worden gevraagd het “doorschieten van de geldeconomie te repareren.” De Alliantie wil werken aan een samenleving waarin “de bestaanszekerheid voor allen en de zorg voor elkaar zijn gegarandeerd.” Goede collectieve voorzieningen zijn de beste garantie om iedereen, naar eigen vermogen, een bijdrage te laten leveren aan een goede samenleving.

De Alliantie formuleert in haar manifest 10 actiepunten. Zo moet de overheid goede sociale voorzieningen garanderen en moet een rechtvaardige inkomsten- en lastenverdeling komen tussen de werkende en de gepensioneerde generatie. Sociale diensten moeten maatwerk gaan leveren, en meer vraaggestuurd gaan werken. De Alliantie pleit voor ‘mogelijkheidsmakelaars’: consulenten van werkpleinen en sociale diensten die overal in de samenleving hun antennes hebben, en weten wat er speelt.

In de opleiding van dienstverleners moet meer aandacht worden besteed aan invoelingsvermogen en respectvolle bejegening van kwetsbare mensen. Als de Alliantie het voor zeggen heeft, is het sociale minimum aan de algemeen en incidentele loonontwikkeling gekoppeld. En omdat ‘werk’ niet automatisch financieel ‘genoeg’ is, moet de overheid bijspringen. Zo is voor iedereen “een menswaardig bestaan verzekerd.”

Voor wie in (financiële) problemen gekomen is, moet schuldsanering beschikbaar zijn. Het voorkomen van (verdere) schulden is nog veel beter. Maar vooral moet er aandacht uitgaan naar kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. Armoede en uitsluiting zijn namelijk ‘erfbaar’: wie arm opgroeit, moet veel meer moeite doen om in het latere leven zich daaruit te ontworstelen.

De Sociale Alliantie is een netwerk van meer dan zestig landelijke en provinciale organisaties die hun krachten gebundeld hebben wat betreft de strijd tegen armoede en voor participatie. Het initiatief voor de oprichting van de Sociale Alliantie werd onder meer genomen door de Raad van Kerken in  Nederland, humanistische organisaties, vakbonden en Sjakuus. Eerder presenteerde zij de manifesten “Het Sociaal Offensief” (2000), “Hoogste tijd voor sociale zekerheid” (2002) en “Meetellen en meedoen” (2006).

Foto: Illustratie Jan Vanriet
Samenvatting: Frank Bosman

De versie in kleur: klik hier
De leesversie: klik hier
De printversie: klik hier