Eén God moslims christenen

Een kernvraag is de vraag of we erkennen dat moslims in dezelfde God geloven als christenen. Dat zei prof. dr. Henk Vroom woensdag 28 april in het jaarlijkse gesprek van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting met de Stichting Evangelie & Moslims.

Ds. Kees Rentier van de Stichting hield een korte inleiding waarin hij vertelde dat de kerk een plaats van hoop zou moeten zijn voor allen. Het getuigenis van die hoop is gefundeerd in Jezus Christus en het belijden van de drieëenige God.

Henk Vroom stelde de vraag in hoeverre zo’n overtuiging ruimte laat voor moslims om het eigen geloof trouw te blijven. Rentier zei: ‘Mijn diepste verlangen is dat moslims Christus belijden’. Vroom wilde terughoudender zijn in het contact. Hij zocht het gesprek vooral vanuit thema’s als genade en goedheid. Zijn ervaring was, zo zei hij, dat er dan gaandeweg meer ruimte komt voor diepere vragen. Voor hem is een vraag of het geloof in één God iets kan zijn wat christenen en moslims met elkaar gemeen hebben. ‘Ik kreeg spontaan applaus van een groep Amsterdamse Turken, toen ik opperde dat christenen en moslims in dezelfde God geloven die hemel en aarde heeft geschapen’, zei Vroom.

Vroom legde nadruk op de eenheid van God. ‘Berkauwer heeft ons als studenten geleerd dat we de drieëenheid niet mogen verstaan als tri-theïsten’. En hij maakte een vergelijking met moslims die dezelfde vragen kennen als ze spreken over de 99 eigenschappen van God, terwijl er naar hun overtuiging toch ook maar één God is.

Ook Rentier stelde dat hij er in zijn werk voor Evangelie & Moslims vanuit gaat dat moslims en christenen het over dezelfde God hebben. Vraag voor hem is evenwel wat ze precies bedoelen als ze zeggen in God te geloven.

Foto: Links Kees Rentier, rechts Henk Vroom.