Koop Palestijnse producten

De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt groepen in ons land die zich inzetten voor ‘positieve discriminatie’ van Palestijnse producten en voor diplomatieke initiatieven ter verbetering van de situatie van Palestijnen in Israël. Dat schrijft de Raad in een reactie op het ‘Kairosdocument’, de verklaring die Palestijnse kerkleiders in december 2009 afgaven aan christelijke zusterkerken in de rest van de wereld.

Hartenkreet
In haar reactie zegt de Raad het document te verstaan als een hartenkreet van Palestijnse christenen die – solidair met het eigen volk – onder woorden brengen hoezeer zij zich geknecht voelen. ‘We realiseren ons’, aldus de Raad, ‘dat door de huidige situatie de bewegingsvrijheid en daarmee de ontplooiingskansen van veel gewone burgers in dit gebied ernstig worden belemmerd. We wijzen dat af en verlangen van de internationale gemeenschap en van Israël dat men werkt aan verbetering van de omstandigheden.’

Palestijnse christenen
De Raad stelt verder dat binnen de kerken ruimte bestaat voor theologische verbondenheid met het Joodse volk en voor solidariteit met de Palestijnen. Wel wijst ze op de bijzondere situatie van Palestijnse christenen. ‘De Palestijnse christenen nemen in het geheel een eigen positie in, aan de ene kant getroffen door de maatregelen die alle Palestijnen treffen, aan de andere kant is er de zorg als christelijke minderheid te zoeken naar waardering en erkenning.’

Economische stimulans
Een belangrijke bijdrage aan de vrede wordt volgens de Raad geleverd door te streven naar economische voorspoed. Daarvoor ziet zij momenteel aan Palestijnse kant te weinig mogelijkheden. ‘We achten het dan ook alleszins de moeite waard dat er initiatieven zijn in Nederland van groepen die zich inzetten voor positieve discriminatie van Palestijnse producten en Palestijnse diplomatie ten einde de mogelijkheden voor de Palestijnen beter voor het voetlicht te brengen. Zoals bekend zijn er ook organisaties die de afname van Israëlische producten stimuleren.’

Bruggen van vrede
De Raad van Kerken stelt verder dat er gewerkt moet worden aan gevoelens van saamhorigheid en begrip. ‘Een polarisatie vanuit Nederland levert daar geen bijdrage aan, zo menen wij. Een stimuleren van economische en politieke mogelijkheden voor vreedzame krachten aan Palestijnse zijde kan daarin wel bijdragen; zoals we ook pleiten voor het ondersteunen van die geluiden in de Israëlische gemeenschap die zich richten op het bouwen van bruggen van vrede.’

Achtergrond
De verklaring ‘Het uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’ werd op 13 december 2009 uitgebracht door Palestijnse kerkleiders (zie: www.kairospalestine.nl). In Nederland werd het vlak voor Kerst aangeboden aan de voorzitter van de Raad van Kerken drs. Henk van Hout en aan vertegenwoordigers van enkele grote kerkgenootschappen in ons land.

De brief waarin de Raad van Kerken haar reactie verwoordt is verzonden aan de organisaties die namens de opstellers de verklaring in Nederland hebben verspreid: Kerk in Actie, ICCO, IKV/Pax Christi, Vrienden van Sabeel en Keerpunt. Voor de volledige tekst klik hier

Info over Palestijnse (voornamelijk biologische) producten is te zien op: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/propal

Foto: opbouw van de muur tussen Israël en Palestina