Protestmars voor Kopten

De Koptische gemeenschap in Nederland organiseert een protestmars zaterdag 16 januari om 12.00 op de Dam in Amsterdam. Op die manier wil men betrokkenheid uiten bij de christenen in Egypte die met veel agressie te maken krijgen en discriminatie omwille van het geloof.

De Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland is lid van de Raad van Kerken in Nederland. Vertegenwoordigers van de kerk wijzen er op dat de berichtgeving in het buitenland vaak incompleet is. Men brengt agressie tegen Kopten bijvoorbeeld in verband met bloedwraak, maar bloedwraak heeft te maken met vetes tussen families, terwijl er in Egypte sprake is van blinde agressie en het wild schieten op een menigte van mensen die uit de kerk komt. 

De Kopten menen dat de autoriteiten in Egypte de islamisering van het land doorzetten zonder rekening te houden met de godsdienstvrijheid voor de Kopten. Men hoopt dat de kerken in Nederland hun solidariteit met de Egyptische christenen willen uiten.
 
De Koptische kerk gaat – zo wil de overlevering – terug op het werk van de evangelist Marcus. Hij woonde en werkte onder meer in Alexandrië. Naar schatting twintig procent van de Egyptenaren behoort tot de christelijke gemeenschap. De meerderheid is moslim.