Pleidooi institutionele oecumene

Nu de Raad van Kerken onlangs de nieuwe statuten heeft vastgesteld is het voor de hand liggend dat er zich meer kerken zullen aansluiten. Enkele kerken hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden. Dat schrijft ds. Klaas van der Kamp in een opiniërend stuk voor www.kerknieuws.nl

Van der Kamp meent dat de Raad van Kerken de oecumene stroomlijnt door de ervaring en expertise die is opgebouwd door de Raad. In het achterliggende jaar zijn verschillende initiatieven gelanceerd, van Nationale Synode tot ‘Wij kiezen voor eenheid’. Van der Kamp noemt ze niet met name, maar stelt wel dat er ruimte voor oecumenische initatieven moet zijn naast de Raad. ‘De Raad van Kerken is niet heilig, is geen sacrament, en er zijn dus ook andere verbanden denkbaar die evenzeer waardevol kunnen zijn voor de oecumene’, relativeert de algemeen secretaris. Bij andere gelegenheden sprak hij de verwachting uit, dat initiatiefnemers zich ergens in het proces de vraag stellen of het zinvol is aansluiting te zoeken bij de Raad om op een niet-vrijblijvende manier verder te werken aan de oecumene.

Hij wijst er vervolgens op dat een georganiseerd verband waarin men niet vrijblijvend met elkaar omgaat voordelen kent boven allerlei meer persoonlijke initiatieven. Van der Kamp: ‘De Raad is een instituut met 40 jaar ervaring. De Raad is de kinderziektes ontgroeid. De Raad heeft de jaren des onderscheids bereikt. Er zijn – ook in het Nederlandse spectrum – oecumenische initiatieven die weer bij nul beginnen. Het aantrekkelijke is, dat je dan geen balast van het verleden mee tilt’.

Tegelijk is dat de valkuil, stelt Van der Kamp. ‘Je loopt het risico dat je allerlei beginnersfouten maakt, of oecumene verengt tot een dialoog van bijvoorbeeld een evangelische traditie met een protestantse traditie of oecumene van protestanten onder elkaar. Je vergeet dat de oecumene wereldwijd thema’s inbrengt van de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe kerken. De Raad is onderdeel van een internationaal netwerk. Je praat alleen al in het Europese netwerk van kerken (CEC) met afgevaardigden van ongeveer 130 kerken. Natuurlijk denk je dan wel eens: alleen lopen gaat sneller. Maar het is de vraag of je dan verder komt’.

Wie het hele artikel van ds. Klaas van der Kamp wil lezen, kan hier klikken.

Foto: werk van Marc de Klijne over de Geest; leidende vraag voor het artikel is in hoeverre mensen de Geest in een institutioneel kader durven te brengen.