Materiaal over Taizé

Er is een speciale website gemaakt met informatie over de grote jongerenbijeenkomst van de Taizé-gemeenschap in Rotterdam. Via www.taizeinnederland.nl kan men zich laten informeren over de manifestatie die van 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011 in Rotterdam wordt gehouden.

De website kwam aan de orde tijdens een vergadering van de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken in Nederland op woensdag 27 januari 2010. De projectgroep bezint zich op de vraag of er aanvullende initiatieven moeten worden genomen boven wat de diverse kerken en jongerenorganisaties doen. Inzet is het enthousiasmeren van plaatselijke parochies, gemeenten en kerken om in te spelen op de aanwezigheid van 25.000 jongvolwassenen vanuit heel Europa in Rotterdam. 

Achterliggende gedachte is dat wellicht vele parochies en gemeenten genegen zijn om in de periode van september tot december 2010 zich met jongeren plaatselijk voor te bereiden op de Taizé-ontmoeting. Het is mogelijk om vanuit plaatsen in Nederland (een deel van) het dagprogramma in bjivoorbeeld Ahoy bij te wonen. Naar verwachting zullen tenminste 10.000 Nederlandse jongvolwassenen van de gelegenheid gebruik maken om nader kennis te maken met de spiritualiteit van Taizé. 

De projectgroep Vieren bekijkt de wenselijkheid om bestaand materiaal verder toegankelijk te maken, zodat kerken er vanaf 1 september gebruik van kunnen maken. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de Raad geen nieuwe website vormt, omdat bovengenoemde site de ambitie heeft informatie te bundelen. 

Als bezoekers van deze website suggesties hebben voor materiaal dat vanuit de landelijke werkgroep beschikbaar gesteld moet worden, kan men dat melden via deze site. Hebt u zelf aardig materiaal ontwikkeld, wat u breder wilt laten verspreiden: Stuur het digitaal naar het bureau van de Raad van Kerken en we bieden het verder aan voor verspreiding. 

Foto’s
Boven: Mensen die de week van gebed vierden in januari herkennen misschien de afbeeldingen. Het drieluik rond Lucas 24 (Emmaüsgangers) is gemaakt door Ruud Bartlema en hangt in de Koningsoord te Arnhem bij de communiteit. De werkgroep Vieren vergaderde daar bij één van de leden, zuster Scholastica.
Onder: Zuster Scholastica laat de nieuwe huisvesting van de coummuniteit zien; zij en de andere zusters verhuisden 
recent van Berkel Oirschot naar Arnhem.