Heftige film

 

Tijdens de interreligieuze ontmoeting in Utrecht op 25 januari 2010 mochten de diverse godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland zich presenteren. De christelijke kerken en organisaties hadden daarvoor een film van 5 minuten laten maken, aansluitend bij teksten uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes.

Dio van Maaren heeft de beelden gemaakt. Hij laat daarin de spanning zien die er kan bestaan tussen de belijdenis en het dagelijkse leven. Drie jonge mensen spraken in aanwezigheid van de koningin de teksten uit ontleend aan het vierde evangelie; het gaat om Astrid Zomervrucht, oud-ambassadeur; Marloes Keller, namens het Nederlands Bijbelgenootschap en afgevaardigde naar de Wereldraad; en Anmar Hayali, coördinator van de SKIN-kerken. De stem in het filmpje werden tijdens de presentatie live door hen gelezen.

U kunt hieronder het filmpje bekijken en misschien dat de heftigheid u ook opnieuw prikkelt.