Themanummer over doop

Ds. Klaas Touwen zond de redactie van www.raadvankerken een aanbeveling van het blad ‘Tijdschrift voor Verkondiging’. We plaatsen zijn bijdrage hier, omdat er een speciaal themanummer is over de doop. En trouwe bezoekers weten dat dat een kernthema is voor de Raad van Kerken komend jaar. Het thema staat ook centraal bij de oecumenelezing. Vandaar dat we ruimte bieden aan het bericht. Klaas Touwen schrijft:

In de afgelopen jaren is Tijdschrift voor Verkondiging sterk geoecumeniseerd. Hoewel van huis uit een Franciscaans tijdschrift, telt het inmiddels ook vele protestantse auteurs. 

Tijdschrift voor Verkondiging komt tweemaandelijks uit met voor elke zon- en feestdag een degelijke exegese en een prikkelend preekvoorbeeld op basis van het Lectionarium ’69 (Romeins Missaal), dus het ABC-jaar, dat in een andere redactie de basis vormt van het Oecumenisch Leesrooster.

Nieuw echter is dat Tijdschrift voor Verkondiging nu per jaargang een zevende nummer uitbrengt over preken bij gelegenheid. In december 2009 verscheen Het Doopsel. Eind dit jaar zal een themanummer worden uitgebracht over preken in de huwelijksviering. Volgend jaar verschijnt een themanummer over de uitvaart.

Deze specials hebben dezelfde opzet als een reguliere aflevering: diepgaande exegese van in dit geval tien ensembles van doopperikopen en tien volledig uitgewerkte preken.

Het Doopsel is goed ontvangen. Ik citeer Roel Bosch die deze uitgave als volgt besprak in De eerste dag: ‘Het is een goed geaard nummer, met schetsen die duidelijk niet los zweven van de praktijk. Dat begint al met de algemene inleiding van Ko Schuurmans. Het boek eindigt met een overpeinzing over het verschijnsel ‘doopfeest’, dat voor sommigen gelijk is aan een ‘geboortefeest’; in zekere zin wel, ja, maar het is toch ook weer echt wat anders.

De schrijvers komen van allerlei huizen: r.-k. in soorten (OFM, SJ, etc.), protestants al net zo in soorten (maar daar staan geen afkortingen bij). Maar ze zijn allemaal gedoopt, en herkennen zich in een motto dat van Bonhoeffer komt. Goede lectuur, voor wie haar of zijn dooppraktijk eens wil laten verrijken.’

Het Doopsel is verkrijgbaar in de boekhandel. Subtitel: doopspecial van Tijdschrift voor Verkondiging. Skandalon ISBN/EAN: 978-90-76564-88-3 – verschenen op 1 december 2009. Prijs € 7,50. Voor een proefnummer van of een abonnement op Tijdschrift voor Verkondiging kunt u zich wenden tot de Zusters Clarissen, Waterstraat 141, 6541 TE  Nijmegen. Tel. 024 – 3782904. Abonnementsprijs: € 36 (studententarief  € 20).