Minderman in presidium CEC

VU hoogleraar Public Governance Goos Minderman is gekozen in het presidium van de Conference of European Churches (CEC), de Europese Raad van Kerken gevestigd in Genève. 

Goos Minderman werd in juli 2009 voor de Remonstranten in Nederland samen met secretaris-generaal Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland al gekozen in het Centraal Comité van de CEC. Met de verkiezing in het presidium, de eerste keer voor een Remonstrant en de derde keer voor een Nederlander sinds de oprichting in 1959, maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van deze belangrijke oecumenische organisatie. Minderman werd voorgedragen voor de protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken in Europa en kreeg unanieme steun in het Centraal Comité.

‘Een geweldige uitdaging om deze tijden van transitie deze verantwoordelijkheid te mogen dragen’, zegt Goos Minderman in een reactie. ‘Kerken vormen een belangrijk forum voor ethische en maatschappelijke vragen, zowel binnen de EU alsook tussen de EU en de landen in Europa buiten de EU.’

Het presidium heeft als belangrijkste taak om binnen enkele jaren een nieuw organisatorisch concept voor de oecumene te ontwikkelen. Daarmee volgt zij de richtlijnen die de Assemblee van de CEC in juli heeft gegeven.

Minderman is sinds 2002 actief in de Europese oecumenische beweging, zowel binnen de CEC als ook binnen de organisatie die vanuit de kerken op Europees niveau het lot van vluchtelingen, migranten en minderheidskerken aantrekt (churches commission of migrants in Europe – CCME). 

Minderman was eerder voorzitter van de IKON en lid van de Eerste Kamer. Tegenwoordig is hij hoogleraar public law and public governance en directeur van het Zijlstra Center van de VU.

De Europese raad (CEC) koos de orthodoxe metropoliet Emmanual van Frankrijk als voorzitter. Vice voorzitters zijn de Duitse kerkbestuurder Cordelia Kopsch en de Engelse bisschop Christopher Hill.

Foto: Goos Minderman