Samenlevingsvragen gestart

De beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken is woensdag 11 november van start gegaan. Daarmee wordt de infrastructuur van de Raad compleet gemaakt.

De beraadgroep is een denktank voor de Raad van Kerken op het gebied van de maatschappelijke en sociale vragen. De eerste vijf leden zijn vanuit de kerken voorgedragen. Het betreft envoy Wim Kanis (Leger des Heils), prof. dr. George Molenkamp (Rooms-Katholieke Kerk), ir. Jan Schaake (Genootschap der Vrienden, Quakers), drs. Kees Tinga (Protestantse Kerk in Nederland) en dr. Greetje Witte – Rang (Basisbeweging). De komende weken zal de groep nog verder worden aangevuld. 

De Raad heeft drie denkkamers, die belangrijke vraagstukken voor de oecumene analyseren, ordenen en waar nodig naar buiten brengen. Er is een beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap voor het onderlinge geloofsgesprek van de kerken. Er is een beraadgroep Interreligieuze ontmoeting voor het gesprek met andere religies. En er is de nu gestarte beraadgroep Samenlevingsvragen.

In een eerste verkenning van thema’s kwamen onder meer items naar voren als sociale gerechtigheid en duurzaamheid. Onder de thematische paraplu van de beraadgroep functioneren ook vier werkgroepen en projectgroepen; de werkgroep Kerk en Milieu, de werkgroep Vluchtelingen, de werkgroep Arme Kant van Nederland en de werkgroep Just Peace. De thema’s zijn sterk verwant met wat ooit heette het conciliair proces: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Foto’s:
boven: links Greetje Witte – Rang, rechts Kees Tinga
midden: links Wim Kanis, rechts Jan Schaake
onder: George Molenkamp