Discussie over kraakwet

De Raad van Kerken in Deventer staat kritisch ten opzichte van de initiatiefwet die kraken wil verbieden. Jantsje Sick, vertegenwoordiger van de Raad, heeft dat naar voren gebracht bij de ontmoeting van de Overijsselse Raad van Kerken. 

Michael Geuzendam overhandigde namens de krakersbeweging een rapport over het kraken in Nederland aan Klaas van der Kamp, secretaris van de landelijke Raad van Kerken. Sick vroeg bij die gelegenheid om als landelijke Raad Deventer te steunen, omdat de wet de krakers criminaliseert en geen verbetering brengt in de woonsituatie. Van der Kamp zegde toe de vraag aan het moderamen van de Raad voor te leggen, hoewel tot nu toe het moderamen zich terughoudend opstelt in deze kwestie en zichzelf de vraag stelt of het tot de prioriteiten van de landelijke Raad van Kerken behoort. 

Er waren zes plaatselijke raden van kerken aanwezig bij de bijeenkomst in Heino op woensdag 11 november. Zij besloten gezamenlijk om een doorstart te geven aan de provinciale Raad van Kerken in Overijssel. De plaatselijke raden willen elkaar éénmaal per jaar ontmoeten rond een thema en een uitwisseling van ervaringen. Als bindend thema denkt men aan een spirituele, inspirerende invalshoek. 

Diverse plaatselijke raden gaven een doorkijkje in hun activiteiten. Borne heeft goede ervaringen met solidariteitsmaaltijden. In Zwolle werkt men aan verbreding van het oecumenisch platform met christelijk-gereformeerden en nederlands-gereformeerden. Raalte maakt zich sterk voor een goed bestuurlijk engagement onder de oecumene. Rijssen heeft een oecumenisch koor met meer dan vijftig participanten. In Goor zijn oecumenische zangconcerten met toelichtingen bij de teksten. Deventer bracht het eerder genoemde verzoekschrift in om aandacht te besteden aan de krakersbeweging.

Foto:
Boven: Michael Geuzendam
Midden: Herman, één van de afgevaardigden uit Rijssen
Onder: impressie van de ontmoeting in Heino