Partnership al gepraktiseerd

De Raad van Kerken in Nederland overweegt weliswaar de mogelijkheid om kerken en parochies plaatselijk  convenanten aan te reiken voor samenwerking. In Utrecht hebben evangelisch getinte gemeenten al vier jaar ervaringen met een convenant dat ze ‘partnershipsverklaring’ hebben genoemd. 

Ds. Peter Kos van de Baptistengemeente in Utrecht vertelde over de verklaring tijdens een bezinningsbijeenkomst over oecumene. Op de vraag om een symbool van eenheid mee te nemen, toonde Kos de partnershipsverklaring die op zaterdag 19 maart 2005 is ondertekend door de volle evangelie gemeente Revival Joy en de baptistengemeente De Rank, beide te Utrecht. Ook vertegenwoordigers van de landelijke koepels van beide organisaties hebben hun handtekening onder het document gezet, Peter B. Sleebos voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en John S. Sussenbach, namens de Unie van Baptistengemeenten. 

Zoals bekend heeft de poldergroep de Raad voorgesteld om als kerken en parochies plaatselijk convenanten te sluiten om de samenwerking te stroomlijnen. In zo’n convenant maken kerken afspraken over samenwerking voor de komende jaren. De gemeenten vieren het moment van ondertekening op gepaste wijze en dankzij het convenant zijn ze gericht bezig met de samenwerking. Het idee van een dergelijke onderbouwing is komen overwaaien vanuit Groot-Brittanië waar honderden overeenkomsten zijn gesloten. 

De partnershipsverklaring in Utrecht heeft ongeveer dezelfde intentie. We voelden als gemeente het verlangen om ons te verbinden met een andere gemeente, aldus Kos. Onze eigen gemeente heeft veel middenklassers die bereid zijn om zich ook in te zetten voor kwetsbare groepen. Revival Joy heeft dat juist als speerpunt van het gemeentezijn. Inmiddels hebben de beide gemeenten samen een gaarkeuken opgezet in de Domstad, waar drie dagen per week zo’n 90 gasten per dag komen. 

De verklaring tussen de kerken heeft de volgende inhoud:

‘Wij geloven dat God beide gemeenten geroepen heeft met een unieke roeping. Wij belijden dat Jezus Christus de Heer is van Revival Joy en de Rank. Jezus heeft ons aan elkaar gegeven en geeft ons de opdracht één te zijn in Zijn liefde. 

Het is onze opdracht en verlangen die eenheid zichtbaar en tastbaar te maken, opdat Zijn Koninkrijk gebouwd wordt. Wij geloven dat het Zijn verlangen is dat wij een betekenisvolle, duurzame relatie aangaan.

Missie:
Wij weten ons als twee unieke gemeenten geroepen om God te eren door één te zijn in Utrecht, opdat mensen God leren kennen (Joh. 17: 20-23 en 1 Korinthe 12: 12-27). 

Visie:
Het is onze droom om onze eenheid als Gemeente van Jezus Christus zichtbaar te maken. Dit doen wij door als gemeenten een duurzame en gelijkwaardige relatie aan te gaan. Wij willen onze eenheid gestalte geven door elkaar te ondersteunen door middel van gebed en praktisch dienen. 

Wij hebben samen één geloofsbasis die wordt beschreven in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie en zijn naar elkaar respectvol, leergierig, betrouwbaar, dienstbaar, vrijgevig, vriendschappelijk en liefdevol’.

Foto’s:
Boven ds. Peter Kos
Onder de partnershipverklaring is feestelijk ingelijst