Materiaal gebedsweek

Het materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid van 2010 is klaar. De Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken hebben het materiaal donderdag 19 november gepresenteerd in Rotterdam aan het Beraad van Kerken, het grootste oecumenische platform van Nederland. 

Op de bijeenkomst van het Beraad van Kerken stonden diverse christelijke koepelorganisaties stil bij het onderwerp missionaire samenwerking. Het thema van de Week van Gebed ‘Jij bent mijn getuige’ sluit daar naadloos bij aan. Behalve deze officiële gezamenlijke ‘aftrap’ voor de voorbereidingen van de gebedsweek organiseren beide organisaties op 17 januari ook een gezamenlijke landelijke viering in de Schotse Kerk te Rotterdam.

De Week van Gebed vindt plaats van 17 tot 23 januari 2010. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben allebei materialen ontwikkeld voor de gebedsweek, variërend van liturgisch materiaal en gebedsfolders tot promotiemateriaal en suggesties voor jongeren- en kinderwerk. Tijdens de gebedsweek zullen christenen uit verschillende tradities stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Christus. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor plaatselijke gemeenten, parochies en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. “We roepen kerken plaatselijk op om elkaar op te zoeken om het materiaal in te zetten”, zeiden Wim Althuis van de Evangelische Alliantie en Geert van Dartel namens de Raad van Kerken.  

Thema
Het thema verbindt bidden en werken met elkaar. Het thema is gebaseerd op de bijbeltekst uit Lucas 24:48 waar staat: ‘Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen’. De keuze voor dit thema heeft direct te maken met de Wereld Zendingsconferentie die precies honderd jaar geleden plaatsvond in Edinburgh. Deze conferentie was een mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking. 

Viering
In 2010 start de Week van Gebed voor het eerst met een gezamenlijke multiculturele gebedsviering van de EA en de Raad van Kerken. De gebedsdienst zal plaatsvinden op 17 januari in de Scots International Church in Rotterdam. De dienst sluit aan op de Nationale Gebedsdag en de Prayer Night die op 16 januari op tientallen plaatsen in het land gehouden wordt en wordt gevolgd door talloze gebedsmomenten in plaatselijke groepen.

Foto:
Wim Althuis, coördinator voor de Evangelische Alliantie, laat de freecards zien die de EA en de Raad van Kerken samen uitbrengen in het kader van de gebedsweek. Hij staat voor de Victory Outreach Kerk in Rotterdam, waar hij met Geert van Dartel (Raad van Kerken / Katholieke Vereniging voor Oecumene) het materiaal presenteerde bij het Beraad van Kerken.