Buddy’s Schiphol-overlevenden

De Basisbeweging Nederland zoekt met andere organisaties naar buddygroepen die de overlevenden van de ramp bij Schiphol willen begeleiden. Dat heeft Yosé Höhne – Sparboth onlangs meegedeeld in het Beraad van Kerken. 

De overlevenden van de ramp in het detentiecentrum Schiphol hebben indertijd een soort verblijfsstatus gekregen, maar het leven in Nederland bezorgt hen nog de nodige problemen. Daarom zoekt men naar buddy’s, een kleine groep van mensen mogelijk uit kerkelijke gemeenschappen, die contact wil onderhouden met enkele van de overlevenden en hen wil helpen de weg te vinden in de Nederlandse samenleving. 

De overlevenden ruim dertig personen zijn verdeeld over zeven plaatsen: Amsterdam, Groningen, Grave, Leiden, Apeldoorn, Kerkrade en Maastricht. Zij mogen officieel biljven in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat ze ook hun weg weten te vinden of de trauma’s van de ramp achter zich hebben gelaten. De Basisbeweging is één van de organisaties die hen helpt. Yosé Höhne heeft nu het signaal gegeven dat men het niet alleen redt, mede doordat de overlevenden zijn verspreid over diverse opvangplaatsen in Nederland. Buddy’s zouden een uitkomst kunnen zijn. Zij die meer van de problematiek willen weten of zich willen melden als buddygroep kunnen terecht bij de voorzitter van de Basisbeweging en tevens lid van de Raad van Kerken in Nederland, mevrouw Yosé Höhne (hohnergie@hetnet.nl).

Foto: Yosé Höhne-Sparboth