Rooster in 2000 plaatsen gebruikt

Het aantal abonnees van De Eerste Dag, waarin het oecumenisch leesrooster is opgenomen, is al meer dan tien jaar stabiel. Een bijbehorend internetforum trekt al jaren een grote groep bezoekers. Geschat wordt dat het rooster in ongeveer tweeduizend vierplaatsen in Nederland wordt gevolgd.

Dat vertelt dr. Roel A. Bosch, sinds 1998 eindredacteur van De Eerste Dag,de handreiking bij de jaarorde van de Raad van Kerken in Nederland, in een artikel van de bundel ‘Beter méér dan één…, de Bijbel in het Nederlands’, dat op maandag 5 oktober is aangeboden aan drs. Leo van de Boogaard bij zijn afscheid van de Katholieke Bijbelstichting. Van de Boogaard schrijft al meer dan 25 jaar voor De Eerste Dag. Hij neemt na 32 jaar dienstverband afscheid van de KBS. 

Roel Bosch geeft in zijn bijdrage een overzicht van het gebruik van het oecumenisch leesrooster. Hij stelt uiteindelijk de vraag naar het gebruik van het overzicht. Hij stelt vast, dat de redactie breed is samengesteld en dat het nooit veel moeite kost om schrijvers te vinden uit de brede oecumene. Tegelijk concludeert hij dat het zwaartepunt van de gebruikers toch vooral te vinden is in protestantse en oecumenische kringen. In ziekenhuizen en andere instellingen van gezondheidszorg, justitie, defensie, geeft het vaak een leidraad. 

De richtlijnen binnen de rooms-katholieke kerk verplichten het volgen van het Ordo Lectionarium Missae (OLM) bij het vieren van de mis; voor woord- en gebedsdiensten ligt dat anders, en zo komt het rooster juist vaak in niet-eucharistische vieringen aan bod. 

Bosch stelt vast dat er in het midden van de vorige eeuw weinig structuur zat in lezingen. Je merkte dat bij kerkdiensten die via de media naar buiten werden gebracht. De Raad van Kerken in Nederland, en daarvan de Sectie Eredienst, met prof. G.N. Lammens als voorzitter en voortrekker, nam het voortouw om te komen tot een oecumenische oplossing voor het rooster-probleem. Een vraag daartoe van de omroep, die elke zondagmorgen een kerkdienst uitzond en te vaak dezelfde teksten zag langskomen, was een van de concrete aanleidingen om aan de slag te gaan; maar door een toenemende interesse naar wat in de andere kerken plaatsvond was de tijd er ook rijp voor.

Vanaf Advent 1977 verscheen een publicatie waarin een rooster te vinden was dat op het rooms-katholieke lectionarium geënt was, en dat daarnaast aandacht vroeg voor de gehele Schrift. Een interessant experiment begon, dat eerst aansloot bij het A-jaar van de katholieken, en zo in drie jaar de evangeliën door liep. Na die drie jaar stapte het rooster over op drie jaar Tora. 

Voor het volledig artikel: klik hier.