Faith and Order op Kreta

De groep van Faith and Order van de Wereldraad komt bijeen van 7 tot en met 13 oktober op Kreta. Onder de deelnemers is prof. dr. Leo Koffeman van de Protestantse Kerk in Nederland, prof.dr. Myriam Wijlens van de Rooms-Katholieke Kerk en prof.dr. Angela Berlis van de Oud-Katholieke Kerk. 

De zogenaamde Plenary Commission van Faith and Order bestaat uit 120 leden, die eenmaal tussen twee assemblees van de Wereldraad bijeen komt. Als thema is gekozen voor ‘Called to be the One Church’, het thema  van Porto Alegre in 2006. 

Op dit moment lopen er bij Faith and Order drie grote studieprojecten. Een eerste project heet ‘moral discernment in the churches’. Het gaat er niet zozeer om dat men tot één visie komt op concrete morele vraagstukken. Het is meer de vraag die daarachter ligt: een verkenning welke factoren bepalend zijn voor meningsverschillen. 

Een tweede thema is: ’tradition and traditions: sources of authority for the church’. Ook hier is de vraag: hoe werkt het beroep op de traditie/Traditie? 

Het derde thema is: ‘ecclesiologie: the nature and mission of the church’. Het document is al vergaand in bespreking (geweest) bij de kerken. Ook vanuit de Raad van Kerken in Nederland is er een reactie gestuurd. In 2010 begint de laatste ronde van verwerking van de reacties.

Foto: Leo Koffeman (links) in gesprek met aartsbisschop Wim Eijk