Arminius smaakt zoet

Het is maandag 19 oktober 2009 op de kop af vierhonderd jaar geleden dat Jacobus Arminius is gestorven. De Remonstrantse Broederschap viert het sterfjaar op gepaste wijze, onder meer met het verzenden van taart naar diverse relaties. 

Verder treden de Remonstranten naar buiten met de inhoud van de glossy ‘Arminius – voorvechter van de vrije wil’, die op 14 januari ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantie zal verschijnen. Op www.remonstranten.org is daar al het nodige over te lezen.

Petrus Bertius sprak bij de dood van Jacobus Armonius destijds de woorden: ‘Er leefde in Holland een man die wie hem niet kenden niet genoeg konden waarderen, en die wie hem niet waardeerden, nimmer genoeg hadden gekend’.

Prof. dr. Marius van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, herinnerde tijdens de laatste vergadering van de Raad aan de studieconferentie die rond Arminius is gehouden. Zijn collega van de Gereformeerde Bond stond op tijdens de conferentie en bracht twee punten naar voren. 

Hij vertelde allereerst dat het eigenlijk voor het eerst was dat hij zich realiseerde hoeveel Arminius in zijn persoonlijk leven had moeten lijden, hoe hij velen van zijn naaste verwanten (ouders, broers, zussen) al op jonge leeftijd moest missen. ‘Ik kan me voorstellen dat je dan minder enthousiast bent bij het thema van de predestinatie’, vertelde de bonder. En in de tweede plaats had de man gevraagd naar de tafel waaraan destijds was vergaderd door de aanhangers van Gomarus en Arminius. ‘Het moet toch mogelijk zijn om alsnog aan te schuiven met zijn allen aan diezelfde tafel’. Van Leeuwen noemde het een oecumenisch hoogtepunt tijdens de conferentie.

De Raad van Kerken heeft de naam Arminius opgenomen in de heiligenkalender op deze site. Daar staan namen van voor Nederland belangrijke theologen of kerkelijk betrokkenen met een oecumenische antenne. Hun dag van overlijden is tegelijk een dag van herinnering.