Beat the Heat now

De knop moet om. De klimaattop in Kopenhagen moet een keerpunt worden. Daarom slaan diverse Nederlandse organisaties de handen in één en zijn ze gestart met een campagne ‘Beat The Heat Now’ die op 12 december uitmondt in een actieprogramma in de Jaarbeurs. Onder de deelnemers is FairClimate, de organisatie waarin Kerk en Milieu van de Raad van Kerken participeert.

De zogenaamde ‘KopenhagenCoalitie’ is een uniek samenwerkingsverband van diverse  grote Nederlandse natuur-,  milieu-,  vrouwen-, en ontwikkelingsorganisaties. De coalitie sluit aan bij de klimaattop die in december in Kopenhagen gehouden worden. Parallel organiseert de KopenhagenCoalitie op 12 december in de Utrechtse Jaarbeurs Beat The Heat Now. 

Beat The Heat Now is een mix van politiek en amusement. Het is de bedoeling dat de media volop aandacht aan het evenement besteden. Finale van het evenement is het vertrek van een speciale door de Nederlandse Spoorwegen gearrangeerde trein, de Beat The Heat-Express.  Met deze klimaattrein reizen minister Cramer, kamerleden, ambtenaren, wethouders en burgemeesters, vertegenwoordigers van  natuur-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers en journalisten naar de klimaattop in Kopenhagen. De Beat The Heat-Express wordt de langste rijdende petitie ter wereld. Iedereen kan z’n persoonlijke boodschap aan de politieke leiders in Kopenhagen op de trein zetten.  Vanaf november kan dit via de website van Beat The Heat Now en het kan op 12 december zelf op de trein. 

De KopenhagenCoalitie ijvert er voor dat de wereldleiders de kansen die er zijn om de klimaatcrisis te keren ook daadwerkelijk grijpen. De tijd dringt. De rijke landen dienen hun uitstoot van broeikasgassen in 2020 met tenminste 40 procent terug te brengen, aldus de organisatie, en het overgrote deel van de reductie in eigen land realiseren. Alleen op deze manier kan de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige grenzen blijven. Ook moeten zij jaarlijks minimaal 110 miljard euro storten in een speciaal klimaatfonds voor een duurzame toekomst van ontwikkelingslanden.   

De Nederlandse regering dient geloofwaardig op de trein naar Kopenhagen te stappen, meent de KopenhagenCoalitie. Dit betekent in Nederland kiezen voor een zee van zonnepanelen op de daken en duizenden windmolens in de Noordzee. De regering dient ook 1,5 miljard euro per jaar te reserveren voor een klimaatfonds voor ontwikkelingslanden.  

De Raad van Kerken steunt de eigen projectgroep Kerk en Milieu in het zoeken naar aansluiting bij bredere coalitie. Aangezien dergelijke coalities zich in de regel in algemene zin uitlaten, probeert de Raad in de eigen programmering meer nadruk te leggen op de spirituele onderbouwing. Kerken wordt geadviseerd de problematiek aan te snijden vanuit die eigen spirituele invalshoek. 

Op de website www.beattheheatnow.nl kan je ook meer informatie vinden van het algemene programma. Op website www.kerkenmilieu.nl vindt men informatie van de projectgroep van de Raad van Kerken.