Oikocredit sterk in crisis

Ondanks de kredietcrisis is er in 2008 een groei in het gezamenlijk kapitaal van Oikocredit bereikt en ook groeide het aantal leden en beleggers. Dat schrijft Oikocredit in het jaarverslag over 2008. 

Oikocredit is de grootste particuliere financier van de microkredietsector ter wereld. Men werkt al ruim dertig jaar aan armoedebestrijding door leningen ter beschikking te stellen aan ondernemende mensen. Oikocredit gelooft dat arme mensen in ontwikkelingslanden zelf in staat zijn een beter bestaan op te bouwen. Met een microkrediet kunnen ze voor hun eigen inkomen zorgen. 

In Nederland bereikte de organisatie een recordhoogte aan investeringen van 16,4 miljoen euro. Belangrijk was de investering van het Pensioenfonds Predikanten van de PKN van 10 miljoen euro. Het totaal aantal beleggers groeide netto met 165 nieuwe deelnemers tot 9162. In totaal bezitten Oikocredit Nederland en het Oikocredit Nederland Fonds nu 79,9 miljoen euro aan aandelen. Dat is ruim 22 procent van het totaal aandelenkapitaal. 

Terwijl de kredietcrisis toegeslagen heeft en de AEX in 2008 meer dan de helft van zijn waarde is kwijtgeraakt, is de waarde van het aandeel Oikocredit in dat jaar onveranderd gebleven. Ook in 2008 keerde Oikocredit 2 procent dividend uit over het voorgaande jaar en zij gaat ervan uit dat zij dat kan blijven uitkeren over 2008 in juni 2009. 

Oikocredit International sloot het jaar 2008 succesvol af met bijna 182 miljoen euro aan goedgekeurde projecten. Een duidelijke stijging ten opzichte van 2007, maar minder dan de stijging in het voorgaande jaar. 

Om jongeren te interesseren voor de mogelijkheden van Oikocredit is het tientjeslidmaatschap geïntroduceerd voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Zij kunnen lid worden van Oikocredit Nederland voor tien euro per jaar. Om nieuwe leden te interesseren is een boomerangcard ontworpen die wordt verspreid in bioscopen en theaters. 

Zie verder www.oikocreditnederland.nl

Foto: opname van een project in Costa Rica