Actie voor orthodox instituut

De orthodoxe bisschop Athenagoras Peckstadt uit België is één van de mensen die zich sterk maakt voor de actie tot heropening van het Orthodox Theologisch Instituut van Halki. De Turkse zender CNN doet een enquête waarbij iedereen zijn stem kan uitbrengen.

Het instituut wordt beschouwd als een belangrijke Theologische Faculteit van het Oecumenisch Patriarchaat. Het bevindt zich op een eiland nabij Konstantinopel. Het instituut werd door de Turkse autoriteiten zonder enige reden gesloten in 1971.

Christenen in Turkije

Prof. dr. H. Teule, directeur van het Instituut voor Oosters Christendom van de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoogleraar Oosters Christendom in zowel Nijmegen als Leuven, gaf eerder aan via RKKerk.nl dat er enige verbeteringen zijn ten aanzien van de behandeling van christenen in Turkije. Er keren weer christenen terug naar gebieden waar ze eerder werden vervolgd. In de kloosters van Mor Gabriel en Mor Hananya (Deir al-Zafaran) worden weer Syrische taallessen gegeven; het laatste klooster overweegt zelfs institutionele samenwerking met de Universiteit van Diyarbakir. En ten slotte is er in oktober 2008 met steun van de Turkse overheden een groots colloquium opgezet over de Syrische taal van de christelijke bewoners, een evenement dat enkele jaren geleden nog onmogelijk zou zijn.

Anderzijds blijven een aantal problemen in de verhouding tussen de Turkse staat en de christelijke minderheden nog onopgelost: eigendomsrechten van christelijke instellingen in Istanbul; geen juridische status voor christelijke gemeenschappen anders dan de Griekse en Armeense en de weigering tot heropening van de Orthodoxe Theologische School te Halki (Hebeliada). Tevens moet de vraag gesteld worden naar de bestraffing van daders van aanslagen op christelijke instellingen en personen (de journalist Hrant Dink, evangelische zendelingen in Malatya, de katholieke priester Andrea Santaro van Trabzon). 

Verkenning CNN

Bisschop Athenagoras steunt de verkenning die nu vanuit CNN is gestart. In een mail die bij hem is begonnen wordt uitgelegd hoe men zijn of haar stem kenbaar kan maken.
Klik op:  http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/06/28/heybeliada.ruhban.okulu.aciliyor.mu/532826.0/index.html
Klik vervolgens op: Bakan Çubukçu’dan ruhban okulu açýklamasý (bevindt zich rechts naast de foto, onder ‘Ýlgili Haberler’).
Klik dan op: ANKET: Ruhban okulu açýlmalý mý?
Stip “Evet” aan, wat JA betekent – en bevestig door eronder te klikken.

Bisschop Athenagoras eindigt zijn mail met: ‘De enquete duurt niet eeuwig! Aarzel daarom niet het meteen te doen’. Ruim 90 procent van de inmiddels 7000 uitgebrachte stemmen ondersteunt heropening.

Athenagoras

Athenagoras werd geboren in Gent in 1962. Hij is de zoon van Aartspriester Ignace Peckstadt (orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na paar jaar studie rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit een masters in theologie .  Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd. 

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. 

Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope” – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Foto bisschop Athenagoras