Pastorale omgang criminelen

In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over ‘criminelen’. Jan Eerbeek, hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat, wil de misdadiger een menselijk en herkenbaar gezicht geven. Vandaar dat hij een boek heeft geschreven met de titel ‘Een misdadiger is meer dan zijn delict’. 

Het boek is onlangs verschenen en Jan Eerbeek vraagt het bureau van de Raad van Kerken middels de website bekendheid te geven aan deze uitgave, die in de boekhandel verkrijgbaar is. Jan Eerbeek laat de lezer kennismaken met het gevangenisleven en de belangrijke rol die een justitiepredikant kan spelen in het leven van een gedetineerde. Ook laat hij de resultaten zien die de organisatie Exodus boekt bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden. Verder interviewt hij een aantal ex-gedetineerden met wie hij in de gevangenis contact had en een aantal oud-bewoners van Exodus. Ten slotte geeft hij in zijn boek enkele signalen aan de kerk, de hulpverlening en het Ministerie van Justitie. 

Jan Eerbeek (1947) is sinds 1979 werkzaam in het justitiepastoraat. Hij werkte tot 1998 als justitiepredikant in ‘s-Hertogenbosch, Vught en Scheveningen. Sinds 1998 is hij als hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Aan het begin van de jaren tachtig nam hij het initiatief tot de oprichting van Stichting Exodus Den Haag, ook stond hij aan de wieg van Stichting Exodus Nederland. Het boek kost € 17,50.

Voor meer informatie en om te bestellen: kijk op www.arkmedia.nl