Koningin bij slotviering 40 jaar PCR

De slotviering van de internationale conferentie ter bestrijding van racisme (het Programme to Combat Racism) van de Wereldraad van Kerken op woensdag 17 juni wordt bijgewoond door Hare Majesteit koningin Beatrix. Het gaat om een besloten viering voor de conferentiegangers. De conferentie vindt plaats van 14 tot 17 juni 2009 in Doorn en heeft als thema ‘Cohesie en uitsluiting’.

Voorafgaand aan de slotviering wordt de conferentie afgesloten met een slotverklaring waarin wordt verwoord welke antwoorden de kerk kan geven op hedendaagse vormen van racisme.

De voorzitter van de conferentie, dr. Deenabandhu Manchala, geeft op een persconferentie uitleg over de resultaten van de conferentie. Geesje Werkman, projectmanager van Kerk in Actie, vertelt meer over de consequenties voor de kerken in Nederland en drs. Ineke Bakker, directeur van Oikos, over de consequenties voor NGO’s (non-gouvernementele organisaties). De slotverklaring zal worden geplaatst op de website van de Raad.

40-jaar Programme to Combat Racism
De conferentie vindt plaats ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Programm Combatting Racism (PCR) van de Wereldraad van Kerken. Het PCR werd het meest zichtbaar in de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ook in Nederland kwam destijds een anti-apartheidsbeweging op gang.
Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken hoe racisme kan worden voorkomen en bestreden en welke positieve rol kerken daarbij kunnen spelen. Er zijn groepen vertegenwoordigd die lijden onder discriminatie en uitsluiting: Roma’s (Europa), Dalits (India), Afro-Amerikanen (Latijns-Amerika), Aboriginals (Australië), en ook etnische Afrikanen (Zuid-Afrika), inheemse bevolkingsgroepen en migranten in Europa.

De slotviering is, als hierboven vermeld, een besloten bijeenkomst voor de conferentiegangers, onder wie de voorzitter van de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), mw. Doris Peschke, en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, ds. Klaas van der Kamp. De viering staat onder leiding van de voorzitter van de conferentie, dr. Manchala.

De Raad van Kerken in Nederland organiseert deze conferentie in samenwerking met de Wereldraad van Kerken, Samen Kerk in Nederland (SKIN), Oikos, ICCO en Kerk in Actie.

Openingsviering 14 juni
De conferentie wordt geopend op zondag 14 juni met een viering in de Maartenskerk in Doorn. Eenieder kan deze dienst bijwonen. Dr. Sam Kobia, secretaris-generaal van de Wereldraad, zal de meditatie houden. Aanvangstijd 16.00 uur.