Gebed 2010 over getuigenis

Voor de Week van Gebed in 2010 hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) opnieuw een gezamenlijk thema gekozen. Dit keer is het thema: ‘Jij bent mijn getuige’. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2010 plaats van 17 tot 23 januari. 

De organisaties willen met het thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand gaan. Het thema is gebaseerd op de bijbeltekst uit Lucas 24: 48 waar staat: ‘Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen’. De inspiratie voor dit thema komt vanuit Schotland waar in Edinburgh nu precies honderd jaar geleden een zendingsconferentie plaatsvond waarbij het belang van de wereldwijde verspreiding van het evangelie centraal stond. Deze conferentie was een mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking. 

Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie maken beide materiaal bij de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. Die toerustingsmaterialen verschijnen in het najaar.

De EA in Nederland heeft dit jaar samen met de EA in Tsjechië rondom ditzelfde thema materiaal voorbereid dat de EA internationaal aanbiedt voor de Week van Gebed in 2010. Vanuit de Wereldraad van Kerken (in samenwerking met het Vaticaan) wordt het thema ook internationaal afgestemd. Het eerste voorstel kwam van deze keer van de Raad van Kerken in Schotland.

Christenen uit verschillende tradities zullen door deze samenwerking tijdens de gebedsweek in 2010 wereldwijd stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Jezus.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

Foto: fragment uit de gebedsdienst in het kader van de Week van Gebed in 2009, waarbij het evangelie wordt getoond.