Moslims steunen voedselbank

De Samenwerkende Moslims Hulp Organisaties (SMHO) hebben in de drie achterliggende jaren in totaal 9500 mensen in Nederland bereikt met voedsel. Dat kwam naar voren in een overleg van de SMHO met leden van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken en de stichting Evangelie en Moslims.

De bijdragen aan minderbedeelden vinden plaats vanuit een goede samenwerking tussen moslims en niet-moslims. Het laat zien dat moslims verantwoordelijkheid nemen voor de Nederlandse samenleving. Ook de Telegraaf schrijft hierover in positieve zin. En de hulp heeft in eigen kring onverwacht tot een discussie geleid over de vraag hoe wenselijk het bijvoorbeeld is vlees aan niet-moslims uit te reiken.  Men werkt aan een onderzoek naar het effect van die discussie, waarvan de resultaten kort na de zomer zullen verschijnen.

Jaarlijks worden 3000 mensen geholpen via de voedselbanken in Nederland en nog eens 500 mensen kunnen terecht bij een van de sociale restaurants. Veyis Güngör, adviseur van SMHO, vertelde dat zijn organisatie de inspanningen van circa 28 kleinere hulporganisaties van Turkse komaf bundelt. Men zamelt gelden in tijdens bijvoorbeeld de ramadan en het offerfeest. Moslims steunen het werk vanuit de plicht om zakaat te doen. Men geeft 2,5 procent van zijn vermogen. ‘Het herstelt het economische evenwicht en geeft sociale veiligheid’.

Hemel

Vanuit de stichting Evangelie en Moslims was er de vraag of de bijdragen worden afgestaan vanuit het verlangen een recht op de hemel binnen te halen of vanuit barmhartigheid in het algemeen. De vertegenwoordigers van moslimzijde vertelden dat het geven van geld onlosmakelijk verbonden is met de plichten die men aan het geloof verbindt. Het geven aan armen zuivert de mens en maakt onderdeel uit van het geloof; het binnengaan van een hemel behoort tot de genade van God.

Het gesprek ging onder meer over overeenkomsten en verschillen tussen christendom en islam, waar het gaat om barmhartigheid, het geven van geld, de visie op het leveren van een bijdrage aan de samenleving en de visie op Christus en op God.

Zuiden

SMHO werkt onder meer samen met Cordaid. Naast de voedselprojecten in Nederland is er volop aandacht voor projecten in het zuiden. In de achterliggende jaren was de focus gericht op het onderwijs voor kinderen. Güngör noemde het essentieel dat men vanuit zijn geloof zich bekommert om andere mensen. ‘Samenwerking is het geheim van de schepping. De verschillen kunnen een instrument zijn om van elkaar te leren’.

Foto: Veyis Güngör