40 jaar tegen racisme

Het programma ter bestrijding van racisme van de Wereldraad bestaat 40 jaar. Nederland is gevraagd om in dat kader een bezinning op vragen rond racisme te organiseren.

De conferentie vindt plaats in Kaap Doorn van 14 – 17 juni a.s. Een conferentie om een jubileum te vieren? Nee, een conferentie om te bedenken welk antwoord de Wereldraad en de Raden van Kerken in de gehele wereld hebben op hedendaagse vormen van racisme.

Einde apartheid
De Notting Hill-consultatie tegen racisme werd in 1969 gehouden terwijl racistische structuren een realiteit waren. Mensen werden op grond van huidskleur of als culturele minderheid uitgesloten. De steeds luider wordende vraag van slachtoffers van dit racisme mondde uit in een programma bij de Wereldraad, het Programme to Combat Racism. Dit programma werd het zichtbaarst in de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ook in Nederland kwam een brede beweging op gang onder de vlag van de oecumene. In 1994 kwam er een eind aan de apartheid in Zuid-Afrika: een radicale sociale verandering. Alle reden om stil te staan bij het 40-jarig jubileum en hiervoor dank te zeggen en te vieren tijdens de viering die aan de conferentie vooraf gaat. Deze dienst op zondag 14 juni vindt plaats in de Maartenskerk in Doorn en is voor ieder toegankelijk, het begint om 16.00 uur. Dr. Sam Kobia houdt de overdenking.

Racisme en discriminatie
Met het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika, is echter geen einde gekomen aan structuren die mensen uitsluiten, geen einde aan racisme en discriminatie. In Nederland kwamen in 2007 bij de antidiscriminatiewetbureaus 4.247 klachten binnen, waarvan de helft ging over discriminatie op grond van huidskleur, ras of afkomst.

Mensen die er anders uitzien dan ‘de gemiddelde Europeaan’ worden binnen Europa veel vaker staande gehouden en gecontroleerd op hun identiteit. Vanuit vele delen van de wereld is er verontwaardigd gereageerd op de Europese wetgeving rondom ongedocumenteerden, waarvan de vreemdelingendetentie een onderdeel is.

Overal in de wereld lijden groepen mensen onder het geweld van discriminatie en uitsluiting: Roma’s in Europa, Dalits in India, Afro’s in Latijns-Amerika, Aboriginals in Australië, en ook etnische Afrikanen die zich vestigen in Zuid-Afrika. Dit kan gepaard gaan met lijfelijk geweld en is al dan niet vastgelegd in structuren en wetgeving.