Leven bij muur

De Palestijnse christenen Claire en Johnny Anastas uit Bethlehem maken een tournee door Nederland. Hun reeks van bezoeken begint op 15 april in Hilvarenbeek en loopt tot 30 april in Esbeek. Ondertussen zijn er ontmoetingen met allerlei geledingen, waaronder kerkelijke gemeenschappen in respectievelijk: Alkmaar (16 april), Boxtel (17 april), Den Helder (19 april), Breda (22 april), Tilburg (23 april en 24 april), Noordwijkerhout (26 april) en Enschede (28 en 29 april).

Het huis van Claire en Johnny staat direct naast het graf van Rachel, de vrouw van de Aartsvader Jacob. Was dit in het verleden een bron van bestaan (toerisme), na de bouw van de veiligheidsmuur is hun huis, om dezelfde historische reden, aan drie zijden ommuurd. Het graf van Rachel, waar joden, christenen en moslims elkaar sinds mensenheugenis hebben ontmoet, werd hierdoor voor hen onbereikbaar. 

Claire & Johny Anastas vertellen, wat het betekent als het leven van een gezin met drie jonge opgroeiende kinderen opeens wordt verstoord door de aanwezigheid van een 9 meter hoge muur, waarmee je huis aan drie zijden wordt omgeven. En ze spreken over hun hoop.

Claire werkt, als vrijwilligster, in het ‘Vredeshuis’ (een soort Huis van Verhalen), dat wordt ondersteund door Kerk in Aktie. Zij behoort ook tot de Vrouwengroep van het Arab Educational Institute in Bethlehem.

Bij de organisatie zijn ook plaatselijke afdelingen van de Raad van Kerken betrokken. De Raad van Kerken Enschede en de Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem hebben het tweetal uitgenodigd op 28 april 2009 in de Doopsgezinde Kerk te Enschede. Vanuit Twente is er al langer een relatie met de Palestijnse christenen. In oktober 2008 bezochten tien vrouwen van het Arab Educational Instituut uit Bethlehem Twente. Zij hadden vele ontmoetingen met verschillende kerkelijke groepen, scholen en organisaties. 

De bijeenkomst in Enschede vindt plaats op 28 april in de Doopsgezinde Kerk, Woolderinkshoek 41 te Enschede. Aanvang 20.00 uur. Zie ook. de website www.kleinkanveel.nl.