Doorlopende agenda

Bij de Raad van Kerken zijn onder meer mededelingen binnengekomen over de volgende evenementen:

* 24 april. Armeens Apostolische Kerk Amsterdam. Dienst ter gelegenheid van de 94e herdenking van de genocide op de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Om 14.00 uur in de Armeens Apostolische Kerk te Diemen, Hartveldseweg 24. 

* 2 mei. Symposium over rol en uitdagingen van de vrouw in maatschappij en kerk. Participatie van: bisdom Haarlem-Amsterdam, de Faculteit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg), bisdom Roermond, opleidingsinstituut “de Tiltenberg”, bisdom Den Bosch, gemeenschap Emmanuel, het IHGO en de KCV. De dag vindt plaats in het congrescentrum “De Reehorst”, Bennekomseweg 24 te Ede. Voor meer informatie en toegangskaarten: www.vrouwwiebenje.nl

* 6 mei. Debat over ‘christenen in de politiek’. Debat over waarden en idealen Piet Hein Donner, Job Cohen, Bas de Gaay Fortman en Bernhard Reitsma debatteren over de vraag of christenen zich met de politiek kunnen bezighouden en op welke manier.Georganiseerd door VU podium en VISOR in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. VU Auditorium De Boelelaan 1105 Amsterdam. Entree 7 euro, studenten gratis.

* 9 mei. IKV Pax Christi vredeswerkdag. De werkdag biedt materiaal en inspiratie om u voor te bereiden op de Vredesweek 2009 die dit jaar plaatsvindt van 19 tot en met 27 september. De vredeswerkdag is voor iedereen die zich die week voor vrede in wil zetten: in de buurt, op school, in de kerk, op de sportclub of waar dan ook.  Locatie: in en rondom kantoor IKV Pax Christi, Utrecht. Programma: 10.30 tot 16.00 uur.

* 17 t/m 21 mei Paradijs Parade Utrecht. Organisatie: IPSU Interkerkelijk Studentenpastoraat Utrecht. Voor een keur aan aktiviteiten, zie: www.ipsu.nl