Verschuivingen in 25 jaar

Wie 25 jaar kerkgeschiedenis overziet, kan niet anders dan concluderen dat er binnen één generatie veel is veranderd. Tot die mijmering kwam pastoor Wietse van der Velde bij de Beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken. Hij vertelde dat hij op 17 maart 2009 25 jaar priester is van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

Er is in die 25 jaar veel veranderd. In 1984 was het ondenkbaar dat vijftien jaar later vrouwen tot priester gewijd zouden worden binnen de Oud-Katholieke Kerk. Nu is dat mogelijk, terwijl ook homoseksuele pastores met een levenspartner hun diensten kunnen aanreiken. De tolerantie binnen de kerken is toegenomen.

In de Beraadgroep was er veel herkenning. Enkele vrouwelijke predikanten met een achtergrond in de Protestantse Kerk in Nederland vertelden dat ze in de jaren zeventig als vrouwelijke voorganger nog een verklaring moesten tekenen, dat ze de gemeente zouden verlaten op het moment dat hun maatschappelijke situatie veranderde; hetzij dat ze trouwden, hetzij dat ze een kind verwachtten. Ook daar is de vrouw als ambtsdrager in de meeste gemeenten een vanzelfsprekendheid geworden.

Wietse stelde vast dat de secularisatie is toegenomen in die 25 jaar. Tegelijk signaleerde hij een nieuwe openheid voor vragen van het christelijk geloof. ‘Ik was onlangs bij een literaire avond met Jan Siebelink. De kerk zat vol. Mensen, ook van buiten de kerk, staan open voor de vragen van christelijk geloof. Siebelink heeft alleen al van zijn boek ‘Knielen op een bed violen’ nu 542.000 exemplaren verkocht’.

Het 25-jarig ambtsjubileum wordt op zondag 22 maart om 14.00 uur in de oud-katholieke parochiekerk van Den Haag feestelijk gevierd.

Foto: Priester Wietse van der Velde