Schrijfwedstrijd senioren

‘Wat van uw geloof heeft u bewaard? Wat heeft u achter u gelaten?’ Dat is het onderwerp van de schrijfwedstrijd van VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving. Nadat het blad vorig jaar jonge deelnemers uitdaagde iets op papier te zetten zijn nu dus de senioren aan de beurt.

Deelnemers dingen mee naar de VolZin-opinieprijs. De redactie nodigt alle 55-plussers uit om, puttend uit eigen ervaring, een persoonlijk (non-fictie)verhaal te schrijven over het thema.

Religie vind je niet zelf uit; als gelovige sta je in een traditie. Toch moet je soms schiften. Sommige delen van het geloof blijken ballast, of verliezen geleidelijk aan hun betekenis. Andere delen trotseren de tijd; zij blijken troostend, helend, richtinggevend. “Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien”, zegt het bijbelboek Prediker (3,6). Wat heeft u gezocht of verloren, bewaard of weggedaan? Welke geloofskeuzes heeft u gemaakt in uw leven en waarom? Waren die keuzes het gevolg van een zoektocht, een ervaring, of ontstonden ze geleidelijk aan? Werd u daarbij beïnvloed door maatschappelijke of kerkelijke ontwikkelingen? Wat is de invloed van de schifting op uw denken, voelen en handelen vandaag de dag?

Voorwaarden

Iedereen die op 15 juni van dit jaar 55 jaar of ouder is, kan meedingen. De bijdragen van maximaal 1800 woorden moeten ingezonden worden voor 15 juni 2009. Inzendingen dienen digitaal (in Word) te worden aangeleverd – per email (aan redactie@opiniebladvolzin.nl) of op diskette (Postbus 9435, 3506 GK Utrecht) – voorzien van naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep en de aanduiding ‘VolZin-opinieprijs 2009′. Inzending verleent VolZin het recht van eerste publicatie van de winnende bijdragen. De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria. De bijdrage: bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema; is origineel van inhoud en invalshoek; is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen

Uit de inzendingen wordt een eerste, tweede en derde prijs gekozen. De winnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk 1000, 500 en 300 euro en hun artikelen worden gepubliceerd in VolZin. Zie ook: www.opiniebladvolzin.nl.