Grenzen aan tolerantie

Er zijn grenzen aan wat je als kerk kunt accepteren. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de poll op deze site van de afgelopen maand. Op de stelling ‘ieder die het wil, mag lid zijn van de kerk, ook al houd je er hele rare ideeën op na’ reageert 55,8 procent met ‘oneens, er zijn grenzen aan acceptabel onrecht.

Een forse minderheid (32,5 procent) is het wel met de stelling eens, omdat men meent dat je op die manier de dissident positief kunt beïnvloeden. Zo’n 11,6 procent vindt dat de leer vraagt om zuiverheid en wijst derhalve de stelling af. In totaal hebben 86 mensen de poll ingevuld. Dat zijn er wel eens meer geweest; blijkbaar spreekt het thema van de tucht niet echt tot de verbeelding.

De stelling de komende tijd luidt: Kan een herdenking van luchtvaartslachtoffers neutraal zijn? Enkele bezoekers van de herdenking van het drama met het Turkse verkeersvliegtuig stuurden een reactie naar de Raad van Kerken met de suggestie om als kerken een prominente plaats te vragen bij dergelijke bezinningen. Maar is het inderdaad zo voor de hand liggend om in deze geseculariseerde tijd als kerken op de voorgrond te treden bij een algemene herdenking? Zelfs al geef je samen met de imam profiel aan zo’n bijeenkomst, dan nog kan je discussiëren over de wenselijkheid. Op de website de komende tijd kunt u de reacties van de bezoekers volgen.