Geloofsgesprek stimuleert

Jonge mensen groeien in hun geloofsovertuiging door ontmoetingen met anderen. Geloofsvorming krijgt een belangrijke impuls door contacten met mensen die het geloof  onder woorden brengen en voorleven. Dat kwam als een rode draad naar voren in de bijeenkomst van het Beraad van Kerken in de Pinksterkerk van de Spaanstalige gemeente in Amsterdam Zuid-Oost. Het Beraad heeft daar op woensdag 25 maart een persbericht over naar buiten gebracht. 

Het Beraad van Kerken is het grootste oecumenische platform van Nederland. De leden van het Beraad zijn zeer divers qua kerkelijke achtergrond. Ondanks de verschillende achtergronden hebben de leden dezelfde ervaring opgedaan waar het gaat om het contact met jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Persoonlijke ontmoetingen zijn van onschatbare waarde; het geloof krijgt een impuls op het moment dat een ander iets van de eigen ervaringen vertelt. Dat geloofsverhaal hoeft niet uit de eigen traditie te komen. Het kan zelfs stimulerend zijn om juist mensen uit een andere kerkelijke cultuur hun verhaal te horen vertellen. Maar het is belangrijk dat het onder woorden wordt gebracht. 

Jongerenwerker André Maliepaard hield een inleiding voor het Beraad van Kerken. Hij vertelde dat tot 1995 de secularisatie het sterkst doorzette onder de groep van jongvolwassenen. Na dat jaar vlakte de uitstroom uit de kerken af. Vooral onder migrantenjongeren en leden van de kleine protestantse en evangelische kerken is de kerk heden ten dage van belang. Veel van de jongvolwassenen geven op een eigen manier invulling aan het geloof. Ze gaan bijvoorbeeld flexibel om met de bestaande kerkelijke structuren. Ze buurten heel gemakkelijk bij een ander kerkgenootschap. Er is sprake van heterogene netwerken. Maliepaard: ‘Voor jongvolwassenen zijn kerkmuren vaak hegjes waar je gemakkelijk overheen stapt’. 

Maliepaard benadrukte de behoefte van jongvolwassenen aan inhoud. ‘Het moet voor hen over Christus gaan’. Jongvolwassenen vragen duidelijkheid. Als het levende evangelie wordt gebracht, zei één van de leden, slaat het aan bij de jongeren. In feite heb je het dan niet alleen meer over de gewenste geloofsvorming bij jongvolwassenen, merkte een ander op, maar over de communicatie van het evangelie in het algemeen. De duidelijkheid daarbij is overigens met name iets wat je vanuit jezelf zichtbaar maakt; op het moment dat je die duidelijkheid bindend probeert op te leggen, haken anderen af.  

De leden van het Beraad stelden vast dat diaconale en internationale projecten geschikt kunnen zijn om jonge mensen te enthousiasmeren en bij de kerk te betrekken. Ramona van den Hoed, een van de jongvolwassenen uit de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, noemde als voorbeeld een maaltijdproject uit Haarlem, waar jongvolwassenen en senioren met elkaar in gesprek komen over het geloof. Het Beraad noemde onderwijs belangrijk, vooral rond scharniermomenten in het leven van jonge mensen. Als voorbeelden werden genoemd het contact bij een huwelijkssluiting, bij een verhuizing en bij een doop. Maar ook thema’s als angst, game-verslaving en gebroken relaties sluiten aan bij de praktijk van het leven. 

Het Beraad van Kerken komt jaarlijks bij elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van zeer diverse kerkgenootschappen; te weten het Platform van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), de Raad van Kerken in Nederland (RvK), het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG),  de Evangelische Alliantie (EA), Samen Kerk in Nederland (SKIN) en het Overleg Oecumenische Groepen (OOG). Onderzocht wordt de mogelijkheid om de samenwerking uit te bouwen, bijvoorbeeld met de lancering van een gezamenlijk missionair project.
 
Fotobijschrift: Ds. Peter Sleebos, voorzitter van het Beraad in de kerkzaal van de Spaanstalige gemeente
Foto daaronder: André Maliepaard, één van de inleiders