Geloof van dertigers

Het hangt in de kerkelijke lucht: de belangstelling voor jongvolwassenen. Waar de Raad van Kerken een half jaar geleden bekend maakte deze leeftijdsgroep prominent op de agenda te zetten, hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de IKON inmiddels een initiatief gelanceerd mikkend op dezelfde doelgroep. Het gaat om een website speciaal voor dertigers. De website gaat 31 maart de lucht in.

Op dertigers drukt de last van het gelukkig worden. Predikant René Kok (47) is samen met kerkelijk werker Suzanne Groote verantwoordelijk voor de nieuwe website. Deze zal filmpjes, muziek, interviews met dertigers en foto’s bevatten. Een gesprek met René Kok uit het Drentse Nijeveen.

Wat is het doel van de website?

Een website gericht op 30ers en de voor 30ers typisch prangende levensvragen: de materiële rijkdom in relatie met levensvragen en religieuze vragen. Je bent op een punt in je leven aangekomen en vraagt je af ‘is er nog meer in het leven?’ De 30er worstelt hier niet zozeer mee maar ziet het leven eerder als een reis/zoektocht. 

In hoeverre kijken dertigers anders tegen het geloof aan dan andere leeftijdsgroepen?

Dertigers zijn niet een afgebakende groep. Daarom is het lastig om een typering te geven. Binnen de dertigers zijn (zoals overal) een breed spectrum van opvatting te vinden t.a.v. levens- en geloofsvragen. Wat wij wel zien is dat bij dertigers levens- en geloofsvragen verhoudingsgewijs meer in elkaar overvloeien of minder van elkaar zijn te onderscheiden. Typerend is dat wat oudere generaties als ‘geloofsonderwerpen’ beschouwen (bijvoorbeeld: ‘Is God een persoon’, ‘Wat betekent Jezus voor mij’) dit door de dertigers als veel minder relevant wordt beschouwd. Als voorbeeld: bij verschillende mensen zie je een duidelijk bewogenheid met het leven waarbij zij ook een ‘meer dan het gewone’ erkennen. Zij kunnen dit ‘goddelijk’ noemen. Alleen, zij vullen dat niet in uit eerbied voor het goddelijke. Elke invulling zou een menselijke invulling zijn en doet daarin tekort aan het goddelijke. Je zou met een modeterm kunnen spreken van ‘ietisme’. Waarbij duidelijk moet worden gezien dat dit niet een vrijblijvende overtuiging is, maar duidelijk gemotiveerd vanuit het ‘menselijk niet kunnen begrijpen’, een negatieve theologie.

We onderkennen bij deze groep ook een verminderde behoefte om in religieuze bewoordingen hun levens- en geloofsvragen te benoemen.

Wat is de aanleiding voor het initiatief?

De aanleiding van het initiatief ligt bij de PKN en de IKON. De aanleiding voor het initiatief ligt in de wens een platform te bieden voor een leeftijdscategorie die mogelijk vanuit hun christelijke opvoeding wel wat heeft meegekregen van het christelijk geloof, maar weinig herkenning vindt in het huidige aanbod.

Waarom hebben jullie gekozen voor dertigers en niet ook voor bijvoorbeeld de twintigers?

Dertigers zitten in een cruciale fase waarin zij voor veel levensbepalende keuzes staan: het al dan niet aangaan van een vaste relatie, het al dan niet krijgen van kinderen, het al dan niet kopen van een huis, keuzes in carrière en tijdsbesteding. Typerend is, in vergelijking met voorgaande generaties, dat deze keuzemomenten allemaal bij elkaar komen. Daarbij: de mogelijkheden lijken onbeperkt, maar blijken beperkt.

Hoe zorgen jullie er voor dat de site actueel blijft?

De site wordt zeven maal in dit jaar voorzien van weer nieuw materiaal rondom nieuwe thema’s. In iedere nieuwe inbreng staat weer andere thema’s centraal.

De site is ook op een blog-manier gebouwd. Dat betekent dat bezoeker op verschillende plaatsen hun eigen inbreng kunnen hebben.

Wat kunnen dertigers voor de kerk betekenen?

Zij kunnen de kerk helpen om naar zichzelf te kijken. Hoe staat de kerk in onze maatschappij? Welke (geloofs)taal hanteert de kerk, is deze taal nog verstaanbaar? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de huidige vorm van kerk-zijn? Vanaf de rand hebben zij vaak een helderder kijk op de positie van de kerk, dan de kerk zelf van binnenuit.

Zal de kerk qua organisatie en qua accentuering van thema’s veranderen door de inbreng van de dertigers?

Tja, de kerk verandert voortdurend. Maar blijft ook op veel vlakken achter de tijd aanlopen. Belangrijk is in de eerste plaats om contact met de dertigers te zoeken en te blijven houden. Dat betekent dus uit de kerk, naar de mensen toe. Alleen dat is al een omkeer. De kerk is lange tijd een plaats geweest waar de mensen naar toe konden. Ook nu klinkt dat nog: ‘je bent welkom’. De vraag is of en in hoeverre deze generatie daar nog behoefte aan heeft en/of behoefte aan krijgt.

Zeker is dat op dit moment hun leven zich centreert rond het in de hand houden van enorm veel touwtjes in een netwerksamenleving. Ze zijn zich wel bewust van een kwaliteit van de kerk maar beseffen dat de organisatie in huidige vorm niet past bij hun levensstijl.

Voor de kerk ligt daar een uitdaging: kan een kerk zich zo profileren dat zij interessant is voor deze generatie. Is zij in staat op daarin tegelijkertijd haar eigenheid te bewaren.

De website www.geloofinjeleven.nl is vanaf 31 maart in de lucht.

 

Fotobijschriften:
Boven thematische foto bij dertigers;
Onder illustratie van de nieuwe website.