Zuid-Holland over spiritualiteit

Het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid Holland organiseert een ontmoetingsdag voor leden van plaatselijke raden en beraden van kerken op zaterdag 14 maart 2009 van 10.30 – 15.30 uur in de Open Hof kerk in Rotterdam Ommoord. 

Sprekers zijn mgr J.van Burgsteden – bisschop referent voor oecumene. Hij zal spreken over de Spirituele Oecumene en ds K. van der Kamp -secretaris van de Raad van Kerken in Nederland over  de mogelijkheden voor oecumene in eigen woonplaatsen.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

Opgave voor deelname is wel nodig. Liefst per e-mail aan h.berflo@bisdomrotterdam.nl of anders schriftelijk bij H.Berflo p/a Kon. Emmaplein 3  3016 AA Rotterdam. Adres van het kerkgebouw Open Hof Rotterdam Ommeroord: Hesseplaats.

Foto: interieur van Open Hof te Rotterdam