Verandering in de lucht?

De veertigdagentijd leent zich voor bezinning op het consumentengedrag. Vandaar dat enkele kerken in Utrecht een debat organiseren over economie en consumptie. 

Het Citypastoraat Domkerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de oecumenische studentengemeente EUG, de Nicolaikerk en de Remonstrantse Gemeente werken samen in het initiatief dat de titel meekreeg: ‘Verandering in de lucht?’ De economische crisis bepaalt al maanden het nieuws, aldus de organisatoren. ‘Instortende banken, afwachtende consumenten, bedrijven in de problemen, steeds meer werklozen. De vooruitzichten zijn somber’.

De initiatiefnemers menen dat de tijd van het jaar zich uitstekend leent voor een discussie over deze items. De kerken leven toe naar het feest van Pasen. Traditioneel een tijd van bezinning, vasten en versobering. Men koppelt deze periode aan de economische omstandigheden.

De initiatiefnemers stellen daarbij de volgende vragen:
– betekent de crisis het einde van een systeem waarin mensen ondergeschikt lijken aan winst maken?
– is er een economie mogelijk die niet alleen maar functioneert bij groei?
– biedt deze crisis kansen om te komen tot een rechtvaardiger en duurzamer economisch systeem?

Inleidingen zullen worden verzorgd door Femke Halsema (voorzitter van de Tweede Kamerfractie van Groen Links) en Klaas van der Kamp (algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland). De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart vanaf 20.00 uur in de Domkerk te Utrecht.