Voorbede orthodox klooster

De Syrisch-Orthodoxe Kerk heeft aan de leden van de Raad van Kerken om voorbede gevraagd voor het Syrisch-orthodoxe klooster Mar Gabriel. Het klooster voert een rechtsgeding tegen de overheid over het bezit van bepaalde stukken land.

Het in 397 gestichte klooster in het zuidoosten van Turkije is een spiritueel referentiepunt. Er spelen maar liefst drie rechtszaken rond het klooster, dat bewoond word door 3 monniken, 14 zusters en 35 jonge mensen die er studeren. De monniken zouden onrechtmatig land bezetten dat aan de omliggende dorpen toebehoort.

Het conflict ontstond toen overheidsfunctionarissen in 2008 de grenzen tussen het klooster en de dorpen verlegden om het kadaster te actualiseren. Bij deze operatie gingen stukken land verloren die eeuwenlang in het bezit van het klooster waren geweest en nu door omliggende dorpen worden opgeëist.

Dit is echter in strijd met een document uit 1938 dat het landbezit aan het klooster toewijst en dat ook door de dorpshoofden is ondertekend. Bovendien betaalde Mar Gabriel belasting over dit bezit.

Een tweede aanklacht betrof het feit dat het klooster bosland had binnen een onlangs gebouwde muur. Turkije beschouwt bosland als bezit van de staat, die dat nu dus opeist.

Een derde aanklacht komt eveneens van de kant van de staat. In Turkije geldt de regel dat grond die niet bewerkt wordt van de staat is, en zulk land is aanwezig binnen de kloostermuren. Kloosterlingen merken op dat er slechts sprake is van rotsgrond.

In het algemeen heeft de christelijke minderheid in het door moslims bestuurde land het niet eenvoudig in Turkije. Moslims claimen bijvoorbeeld ook dat er op de plaats van het klooster ooit een moskee heeft gestaan.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk behoort tot de lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland. De leden houden kerkdiensten in diverse kerken, waaronder verschillende in Twente. Leider is Mor Polycarpus Augin Aydin (doopnaam Edip Aydin).