Pastoraat bij uitsluiting

Hoe gaat de pastor om met mensen die op de grens leven van sociale uitsluiting. Daarover gaat de voorjaarsconferentie van DISK, het landelijk bureau voor arbeidspastoraat; een partner van de Raad van Kerken in Nederland; DISK werkt in dezen samen met het netwerk DAK.

Veel mensen maken mee, dat ze leven op of rond de grenzen van sociale in- en uitsluiting. Wonen, werk, opleiding, gezondheid, relaties, papieren en documenten, regels, buurt vormen allemaal een eigen werkelijkheid, waar mensen aan kunnen meedoen of er van buiten worden gesloten. De reguliere samenleving sluit mensen in, die beschikken over voldoende talenten, gezondheid, relaties, opleiding, papieren, werk, geld, een woning. En diezelfde samenleving sluit mensen uit, die tekorten hebben in talenten, gezondheid, relaties, opleiding, papieren, werk, geld, een woning. 

Hoe gaan arbeidspastoraat, buurtpastoraat, drugspastoraat met deze processen van in- en uitsluiting, met deze grenzen om en met de mensen die daar leven? Heeft God iets met deze werkelijkheid te maken? Wat betekenen woorden als pastoraat, diaconaat, missionair hier? Kun je spreken van kerk? Hoe nemen we wat er gebeurt in theologische en pastorale zin waar? Zijn er woorden voor en hoe klinken die dan?

De aftrap voor de bespreking zal gegeven worden door Toine van den Hoogen, die ingaat op theologische reflecties en Katinka Broos, die ingaat op haar praktijkervaringen in Rotterdam. Daarna zullen de deelnemers ruimschoots de mogelijkheid hebben om hun inbreng te leveren. 

Tijdens de Voorjaarsconferentie van DISK arbeidspastoraat en het netwerk DAK komt de theologische en pastorale inhoud van deze werksoorten vooral in beeld. Presentie is een methodische kern van deze diaconale en missionaire activiteiten.

De context heeft te maken met het leven in buurt of plaatsen waar werk gedaan wordt, betaald of onbetaald. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 maart 2009 van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Bergkerk te Amersfoort. Katinka Broos, predikant in het Oude Westenpastoraat in Rotterdam, geeft een inleiding. Zij is ook actief als parttime coördinator van de zes wijkpastoraten in Rotterdam. Toine van den Hoogen verzorgt een tweede inleiding. Hij is hoogleraar fundamentele theologie aan de faculteit theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Foto: ds. Katinka Broos