Klimaatuitgave ligt klaar

De brochure ‘Klimaatverandering: het moment van de waarheid’ is klaar. De jongste uitgave van de projectgroep ‘Kerk en Milieu’ wordt officieel gepresenteerd op de netwerkdag van 28 maart a.s.

In de alledaagse actualiteit heeft klimaatverandering plaats gemaakt voor die andere crisissen, van financiële en economische aard. Maar bij de ingrijpende beleidsbeslissingen van politici en ondernemers spelen de in veel opzichten dreigende gevolgen van veranderingen in het klimaat een grote rol op de achtergrond. Op de langere termijn blijft klimaatverandering voor de wereld en haar bewoners het belangrijkste probleem en de grootste uitdaging van deze eeuw.

Tussen de vele onderzoeken, opinies en reacties over oorzaken, gevolgen en oplossingen van het probleem spelen kerken een eigen rol. Vooral in de internationale oecumene hoorden ze bij de vroegste waarschuwers – met name de Wereldraad van kerken verdient die eer. In ons eigen land bleven de kerken lange tijd zwijgen. Totdat Kerk en Milieu vorig jaar een conferentie organiseerde die leidde tot het schrijven en publiceren van een door de Raad van kerken ondersteunde oproep.

De Netwerkdag 2009 is gewijd aan deze verklaring, waarin de begrippen ‘verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en moed’ zijn gekoppeld. In het ochtendgedeelte wordt de officiële uitgave door de Raad van Kerken gepresenteerd en geven drie deskundigen een inhoudelijke reactie. Deelnemers gaan vervolgens met hen in discussie. In het middagprogramma kunnen deelnemers in verschillende werkgroepen met elkaar uitwisselen op wat voor manieren in kerkelijke activiteiten als, toerusting, liturgie, diaconie en kerkbestuur op klimaatverandering kan worden ingespeeld.

Mensen die de uitgave van ‘Klimaatverandering: het moment van de waarheid’ willen ontvangen, kunnen deze bestellen via rvk@raadvankerken.nl. De uitgave kost € 4,50 (inclusief portokosten). De geïllustreerde uitgave bestaat uit een oproep en een analyse, een overzicht van recente kerkelijke uitspraken en tips voor wat men zelf zou kunnen doen. Het gebed van Fransiscus besluit de brochure.