Jood en moslim samen

Joodse en Islamitische Nederlanders bundelen de krachten in de nieuwe organisatie Joods Islamitische Vriendschapsvereniging (JIV). Ze maken daarmee duidelijk dat de twee godsdiensten zich niet tegen elkaar laten uitspelen, maar een gezamenlijke boodschap aan de samenleving hebben. De officiële start van het JIV vindt plaats op woensdag 11 februari 2009. 

De twee groepen organiseren zich op de vredesverklaring die is uitgebracht door het Centraal Joods Overleg (CJO), de Raad van Kerken en het Contactorgaan van Moslims en Overheid (CMO). De vredesverklaring vormde een reactie op de verslechterende situatie in het Midden-Oosten en de vele slachtoffers van het geweld. 

De oprichtingsvergadering vindt plaats in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en draagt het karakter van een interreligieuze, landelijke vredesbijeenkomst.  Behalve oproepen tot vrede worden tijdens de bijeenkomst de slachtoffers van Gaza en Israël herdacht. ‘We doen dit vanuit tolerantie, respect en liefde: menselijke eigenschappen die in alle grote religies terug te vinden zijn’, aldus de organisatie. 

Aanleiding om de JIV nu al op te richten (en niet zoals eerder beoogd, in mei ten tijde van het bezoek van de Franse Amitié Judéo Musulmane organisatie aan Amsterdam) was de oorlog in Gaza en de polarisatie die als gevolg daarvan dreigde te ontstaan tussen Joden en Moslims. 

‘Net als na de moord op Theo van Gogh beseffen wij ook nu weer hoe belangrijk en ook hoe moeilijk een eerlijke uitwisseling van gedachten is, met respect voor ieders eigen waarden en rechten, gewoonten en tradities’, aldus de organisatie. ‘Wij willen deze ontmoeting niet uit de weg gaan en gezamenlijk streven naar een goede onderlinge relatie’.

Sprekers in de Mozes en Aäronkerk zijn: Rabbijn Menno ten Brink (Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam), imam Ali Iftekhar Chishti (geestelijk verzorger bij Justitie), ds. Klaas van der Kamp (algemeen secretaris Raad van Kerken), Marga Martens (woordvoerster Baha’i Nederland) en Martien Schreurs (docent aan Universiteit voor Humanistiek). De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mia Dreese (fluit). De bijeenkomst staat onder leiding van Cor Bon, directeur Mozeshuis. Het begint om 19.30 uur en de toegang is voor iedereen vrij. Wie met de metro komt, kan het beste uitstappen bij halte Waterlooplein.