Eén aanbod in Almelo

De Raad van Kerken Almelo heeft een brochure uitgebracht waarin verschillende aangesloten kerken gezamenlijk hun activiteiten op het gebied van Vorming, Spiritualiteit en Oecumene hebben gepubliceerd. 

Het geheel is een indrukwekkende lijst met onder meer de mogelijkheid een spirituele biografie te schrijven, het mensbeeld in de Tora te verkennen of de praktijk van onze rechtspraak te onderzoeken. Ook kan men kennismaken met het werk van allerlei theologen en geleerden, zoals Henk Berkhof, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolph Bultman, Johannes Calvijn, Bob Goudzwaard en Klaas Hendrikse. En er is veel muziek, vooral richting de passietijd.

Een ander opvallend initiatief in de uitgave betreft een gebedshuizenpad op zondag 22 maart. Op initiatief van de gemeente Almelo, enkele Almelose organisaties, de Bibliotheek Almelo en Artikel 1 Overijssel is er begonnen met de voorbereidingen voor dit gebedshuizenpad. Een vijftiental levensbeschouwelijke organisaties uit Almelo zal de eigen ontmoeting- en/of ge-bedsruimte openstellen van 13.30 uur tot 16.30 uur en uitleg geven bij de spiritualiteit. Daarna zal er een afsluiting plaatsvinden binnen de Centrale Bibliotheek in Almelo. 

Aan de uitgave werken mee: het Apostolisch Genootschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Elisaparochie, de Karmelkring, het Oecumenisch Leerhuis Almelo, de Protestantse Gemeente Almelo, de parochies Almelo Noord, Schouwlezingen en de Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen.

Foto: rechtbank te Almelo (opgenomen in de brochure van de Raad van Kerken Almelo)