Taizé krijgt vervolg op Brussel

De Europese Taizé ontmoeting in Brussel krijgt een vervolg. Van 29 december tot 2 januari zijn honderden jongeren uit Nederland naar de Europese Taizé ontmoeting in Brussel geweest. Deze Europese Ontmoeting is een etappe in de Pelgrimage van Vertrouwen op aarde van Taizé. Het is de bedoeling vanuit deze etappe verder te gaan in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Op 8 februari komen 46 noordelijke deelnemers in Marknesse bijeen om na te praten en te kijken hoe we hier in Nederland verder mee kunnen gaan. Ze sluiten de bijeenkomst af met een gebedsviering in de stijl van Taizé in parochiekerk Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Marknesse. De ontmoeting staat open voor publiek. 

Om 18.00 uur begin men met het inzingen van de liederen; daarbij is een ieder van harte welkom. De gebedsviering begint om 18.30 uur en zal duren tot ongeveer 19.30 uur. De werkgroep Brussel Noord wordt gecoördineerd door Albert Hahn uit Leeuwarden. Men kan hem benaderen onder emailadres: a.hahn8@upcmail.nl

Polen

Tijdens de ontmoeting in Brussel maakte frère Alois bekend dat de volgende Europese jongerenontmoeting van 29 december 2009 tot 2 januari 2010 plaatsvindt in Poznan, Polen.

Er waren diverse sprekers in Brussel voor naar schatting ruim 30.000 tot 40.000 jongeren. Kardinaal Danneels was één van hen. Hij ging onder meer in op het belang van de hoop. Hij zei: ‘In deze moeilijke tijden hebben wij de hoop broodnodig. De hoop is niet de vrucht van een van nature aanwezig optimisme. Nee, er is teveel wanhoop op deze wereld om eenvoudigweg tevreden te zijn met alleen maar een gelukkig karakter of een van nature goed humeur. Wij hebben een goddelijke hoop nodig die gebaseerd is op de beloften waarvoor God zich garant stelt. De hoop is de hartspier van onze ziel. Zij kent geen infarct. Heer, maak ons hoopvol: geef ons Jezus’.